Peru – Succesverhaal : voortgezette opleiding van catechisten in een immens uitgestrekte parochie in het oerwoud.

FacebookTwitterGoogle+

11/01/2018 Leuven – Het apostolisch vicariaat Iquitos ligt te midden van het oerwoud van Amazonië. Zelfs de hoofdstad is enkel met het vliegtuig of met een boot bereikbaar. Wat aantrekkelijk is voor avontuurlijke vakantiegangers,  stelt de Katholieke Kerk echter voor grote uitdagingen. De parochies bestaan namelijk uit talrijke kleine dorpjes die zonder uitzondering alleen met een boot kunnen worden bereikt. De mogelijkheid om de diverse plaatsen te bezoeken, hangt van het waterpeil van de rivieren af. In de zomer, wanneer het amper regent en het waterpeil laag staat, kunnen vele dorpjes helemaal niet worden bezocht.

Hier spelen de catechisten een belangrijke rol in het leven van de Kerk. Ze bidden samen met de mensen in de dorpen, onderrichten hen over het geloof en zijn gedurende een groot deel van het jaar degenen die het kerkelijk leven dragen, aangezien de priester niet zo vaak elk afzonderlijk dorp kan bezoeken als noodzakelijk zou zijn om de gelovigen pastoraal te begeleiden. In de parochie Santa Clara de Nanay kon dankzij de hulp van onze weldoeners nu de opleiding van de catechisten worden verbeterd.

Elke maand vindt er een ontmoeting van alle catechisten plaats, waarbij workshops en diverse activiteiten in het kader van de voortgezette opleiding worden georganiseerd. Bovendien kunnen de catechisten hier onder elkaar ervaringen uitwisselen. Onze weldoeners hebben 5.600 euro geschonken.

Priester Jacek Zygala schrijft ons: “Het is nog te vroeg om over de vruchten van ons werk te spreken. Wij zaaien en het is God die ons de vruchten schenkt. Wij zijn echter bijzonder verheugd en tevreden dat wij dit project hebben kunnen verwezenlijken. Zonder de financiële ondersteuning die wij van u hebben gekregen, zou ons missie- en evangelisatiewerk gewoonweg onmogelijk zijn.” Een welgemeend “moge God het u lonen” voor iedereen die hierbij geholpen heeft!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 234-07-79 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation