Peru : Opleidingshulp voor negentien aanstaande priesters uit het Amazonegebied

FacebookTwitter

06/08/2018 Leuven – Het apostolische vicariaat Yurimaguas in het oosten van Peru is grotendeels met oerwoud bedekt. Hier wonen verscheidene indianenstammen.

De zowat 224.000 katholieken wonen verspreid over een gebied dat uitgestrekter is dan sommige van de kleinere landen van Europa. Ze worden slechts begeleid door 25 priesters, die daartoe verre, gevaarlijke, lastige en vermoeiende verplaatsingen moeten afleggen.

Een van de voornaamste behoeften van het vicariaat bestaat er dan ook in over meer priesters te kunnen beschikken die de sacramenten kunnen toedienen aan de gelovigen en hen pastoraal kunnen begeleiden. Daartoe werd een roepingsapostolaat in het leven geroepen dat nu al vruchten afwerpt. Op dit moment bereiden zich immers 19 jonge mannen erop voor om ooit priester te worden. Zeven van hen volgen op dit ogenblik nog de voorbereidende propedeutische jaren in Yurimaguas, de twaalf anderen zijn al in het priesterseminarie van het bisdom Callao ingetreden en zetten daar hun studies voort.

In het verleden werd de Blijde Boodschap verkondigd door heldhaftige Europese missionarissen die daarvoor alle ongunstige omstandigheden trotseerden. Tegenwoordig neemt het aantal missionarissen af en komen de roepingen voort uit de inheemse geloofsgemeenschappen die zij hebben opgebouwd. De inheemse priesters, die zelf in deze regio zijn opgegroeid, zijn vanzelfsprekend ideaal op de klimaatomstandigheden en de bijzonderheden van het oerwoud voorbereid. Wij zouden de 19 jonge mannen op hun weg naar de priesterwijding willen ondersteunen en hebben daarvoor 5.650 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 234-04-79 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *