Paraguay: Bestaanshulp voor zusters in het apostolisch vicariaat Chaco

FacebookTwitterGoogle+

Het apostolisch vicariaat Chaco ligt in het westen van Paraguay. Hier wonen 11 verschillende inheemse bevolkingsgroepen, die elk een eigen taal spreken. Het gebied, dat met zijn oppervlakte van 96.000 vierkante kilometer bijna even groot is als Oostenrijk, is heel dunbevolkt. De 30.000 inwoners wonen zeer verspreid en leven van het weinige dat de zilte en vaak modderige bodem te bieden heeft. De jongeren hebben nauwelijks toekomstvooruitzichten en velen van hen voltooien hun schoolopleiding niet. Sommigen trekken naar andere delen van het land op zoek naar werk en anderen sluiten zich aan bij straatbenden. De traditionele familiestructuren brokkelen af en vele ouders zijn niet in staat om hun kinderen houvast en richting te geven.

Voor de Kerk is hier veel werk aan de winkel, maar ook zij staat voor grote uitdagingen: de wegen zijn in een erbarmelijke staat en sommige zijn in het regenseizoen onberijdbaar, waardoor talrijke dorpen maar moeilijk bereikbaar zijn. Vaak komen hier zelfs overstromingen voor. Voor de gelovigen in het vicariaat zijn er slechts zes priesters beschikbaar. De dienst van de kloosterzusters is des te belangrijker. Twaalf zusters van de congregatie van de “Hijas de Maria Auxiliadora” (Dochters van Maria Hulp der Christenen) zijn in het vicariaat actief. Ze zijn per drie in vier missieposten ondergebracht van waaruit ze ook de verafgelegen dorpen bedienen. Ondanks de vaak barslechte weersomstandigheden bezoeken ze de mensen die in moeilijk toegankelijke dorpen wonen, bekommeren ze zich om kinderen, jongeren en vrouwen, geven ze catechese, bezoeken ze gezinnen en zieken, dienen ze medische zorgen toe aan noodlijdende mensen en leren ze jongeren lezen en schrijven. Zuster Blanca schrijft ons: “We proberen het zaad van het Rijk Gods in dit missiegebied te versterken.” Zonder hun inzet zouden de mensen in vele dorpen totaal in de steek zijn gelaten.

Het vicariaat Chaco is arm en kan de zusters nauwelijks helpen. Daarom hebben ze ons om hulp verzocht. We zouden hun levensonderhoud met 4.800 euro willen ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 233-08-39 Paraguay

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation