Pakistan: Success Story – Hulp voor gewonden en nabestaanden van slachtoffers van een aanslag op een kerk in Youhanabad

FacebookTwitterGoogle+

Onze weldoeners hebben 20.000 euro geschonken om mensen te helpen die bij een zelfmoordaanslag op de Sint-Johanneskerk in Youhanabad in maart 2015 gewond zijn geraakt of familieleden hebben verloren. Toen kwamen twintig mensen om het leven en vielen er tachtig gewonden. De families zijn arm, vele hebben hun kostwinner verloren of moesten zelf instaan voor de kosten van de medische behandelingen. Dankzij geneesmiddelen, voedsel en andere noodzakelijke dingen kon de ergste nood hier worden gelenigd.

Dat er bij de aanslag niet nog meer slachtoffers vielen, is te danken aan het doortastende optreden van de twintigjarige Akash Bashir, die zich vrijwillig had aangemeld om deel uit te maken van de bewakingsdienst. Hem was de zelfmoordterrorist, die een bomgordel onder zijn kleren droeg, al buiten voor het kerkgebouw opgevallen. Hij slaagde erin de man te overmeesteren, waarop die zijn explosieven tot ontploffing bracht zonder dat hij de kerk was kunnen binnendringen. Daarbij kwam de jonge man om, maar hij redde wel talloze mensenlevens, want in de kerk waren zeshonderd mensen aanwezig. Ook zijn familie kon dankzij de hulp van onze weldoeners worden ondersteund. Pastoor Francis Gulzar zegt: “Woorden schieten tekort om de pijn te beschrijven die we door het verlies van deze held en martelaar voelen. Duizenden mensen kwamen bijeen om de laatste eer te bewijzen aan alle mensen die bij deze aanslag het leven verloren.”

Aartsbisschop Shaw bedankt iedereen voor de hulp en zegt over Kerk in Nood het volgende: “Kerk in Nood is meer dan gewoon maar een hulporganisatie. Het is net als een beweging die mensen aanmoedigt om barmhartig te zijn, vertrouwen te hebben en te bidden. Kerk in Nood ondersteunt ons in onze problematische situatie met gebeden, met woorden van goedheid. Ze helpt de slachtoffers die barmhartigheid nodig hebben. ze helpt ons in talrijke opzichten met werken van barmhartigheid en helpt ons ook om anderen te helpen, om barmhartig te zijn.”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 328-01-59 Pakistan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation