Pakistan: Help mee om deze kerk in Issanagri af te werken

FacebookTwitter

25/06/2019 Leuven – Issanagri is één van de dorpen in de parochie van de Tenhemelopneming in het bisdom Faisalabad. De parochie telt in totaal zo’n 6000 gelovigen. In Issanagri zijn er ongeveer 300 katholieke families. Het dorp bevindt zich op 10 kilometer van het parochiecentrum, dus moeten de dorpelingen een lange afstand afleggen om naar de parochiekerk te gaan. Er is wel een kapel in Issanagri, maar die is veel te klein voor de bijna 1500 katholieken.

De gelovigen zijn zelf begonnen om een ruimere kerk te bouwen. Daarvoor hebben ze grote offers gebracht: geld verzamelen, hoewel ze zelf arm zijn, en hard werken op de bouwwerf, ook al moeten ze reeds hard werken om hun gezin te onderhouden. Maar ondanks al hun inspanningen zijn ze er tot nu toe alleen in geslaagd om een deel van de kerk te bouwen. De Heilige Mis wordt nog steeds in de open lucht gevierd tussen de gedeeltelijk opgetrokken muren. Er is geen beschutting tegen de verschroeiende zon, de stortregens of zelfs de strenge koude in de winter.

De parochiepriester Waseem Walter heeft hulp gevraagd aan Kerk in Nood zodat ze eindelijk hun kerk kunnen afwerken. We hebben hem onze hulp beloofd en zijn parochianen zijn in de wolken dat we hen willen ondersteunen. Nu hebben wij uw hulp nodig om de 11.000 euro’s te verzamelen die we hen beloofd hebben…

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 328-01-19 Pakistan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *