Opleidingshulp voor 49 aspirant-priesters in Cúcuta

FacebookTwitter
49 seminaristen voor het priesterschap

49 seminaristen voor het priesterschap

Het bisdom Cúcuta ligt in het noordoosten van Colombia aan de grens met Venezuela. Dit jaar is er een reden voor grote vreugde, want het priesterseminarie van het bisdom viert zijn 30-jarig bestaan. De rector van het seminarie, José Abel Sierra Parra, schrijft: “Wij danken de Heer omdat Hij ons in die periode met vele roepingen gezegend heeft en ons zo vele personen en gemeenschappen heeft gestuurd die ons geestelijke en materiële steun hebben gegeven.”

Op dit ogenblik bereiden 49 jonge mannen zich in het seminarie voor om op een dag als priester voor het altaar van de Heer te staan. De meesten van hen zijn afkomstig uit arme gezinnen die hun zonen op hun weg daar naartoe materieel niet echt kunnen steunen. Daarom heeft het seminarie hulp nodig voor de opleiding van de toekomstige priesters.

Het is ook de innigste wens van de nieuwe bisschop Victor Manuel Ochoa Cadavid dat de jonge mannen in hun roeping worden begeleid en gesterkt. Hij kent het seminarie zeer goed en zou de priesterroepingen in zijn bisdom nog sterker willen aanmoedigen.

Daarom heeft hij ons verzocht om de opleiding van de seminaristen financieel te ondersteunen. Wij hebben hem beloofd dat we dit jaar met 12.250 euro zouden helpen, zodat geen enkele roeping wegens geldgebrek verloren hoeft te gaan. De aspirant-priesters in Cúcuma bidden regelmatig voor alle weldoeners die hen helpen op hun weg naar het priesterschap.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 214-04-79 Colombia

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *