Op adem komen in een hersteloord in Oekraïne

FacebookTwitterGoogle+

Een kwarteeuw na de ineenstorting van het Sovjetrijk zijn de gevolgen van het goddeloos regime nog steeds erg zichtbaar in het land. Veel mensen in Oekraïne voelen nog altijd een innerlijke leegte. Ze zijn op zoek naar iets meer; eigenlijk zoeken ze God. Bisschoppen, priesters en religieuzen zouden jullie net hetzelfde vertellen; het Godsverlangen groeit nog altijd en de bevolking is op zoek naar een echte religieuze waarheid en vraagt om pastorale steun.

Vaak hebben de mensen voor het eerst contact met de Kerk na een hulpactie van een liefdadigheidsorganisatie. De armoede in het land was altijd al wijdverspreid maar is ernstiger geworden door de crisis in het Oosten. Het gemiddelde maandelijkse inkomen schommelt rond de 50 euro, terwijl de prijzen blijven stijgen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op gaarkeukens, verdeling van tweedehandskledij en praktische hulp.

160602 oekraine1De Kerkelijke hulporganisatie Caritas Spes in Oekraïne leidt een aantal hersteloorden en noodcentra. Het nieuwste centrum, dat pas open is, ligt in de West-Oekraïense stad Pulmo, in het bisdom Lutsk. Het is een plek waar weeskinderen en kinderen van behoeftige gezinnen, die onder de zorg staan van Caritas, op adem kunnen komen en vakantie kunnen nemen in de zomermaanden. Tijdens de wintermaanden verblijven hier gebedsgroepen en gezinsgroepen voor bezinningsdagen en spirituele oefeningen. Het is dus niet alleen een plaats voor lichamelijk herstel, maar ook van geestelijk herstel. Het centrum wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten van priesters en religieuzen.

Het centrum in Pulmo beschikt nog niet over een eigen kapel en dat stemt niet alleen de voorzitter van Caritas Spes, Mgr. Shyrokoradiuk, droevig, maar ook de plaatselijke bisschop van Lutsk, Mgr. Vitaliy Skomarovsky en de directeur van Caritas in het bisdom Lutsk, Roman Burnyk. Ze wijzen erop dat een “kerkgebouw een zichtbaar teken is van het katholieke karakter en de spirituele dimensie van de activiteiten in het centrum”. Daarom hebben ze het plan opgevat om een kleine kapel te bouwen die van buitenaf ook als kerk herkenbaar is. Voor de mensen in Oekraïne is het zeer belangrijk dat een kerkgebouw er ook uitziet als een kerk, zelfs aan de buitenkant, anders zou men al gauw kunnen denken dat er een sekte in huist. Kerk in Nood (ACN) zal 10.000 euro bijdragen voor de constructie van de kerk.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift:  438-08-19 Oekraïne

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation