Steun voor vorming in Bangladesh

FacebookTwitterGoogle+

BANGLADESH / MYMENSINGH 14/00049 Three-years (2015 - 2017) Liturgical and Spiritual Formation courses/ seminars in the social Formation / Pastoral Center of Mymensingh Catholic Diocese: GRoup picture of the participants with priestEr zijn in totaal slechts ongeveer 200 000 katholieken in Bangladesh. Ze vertegenwoordigen dus slechts een kleine minderheid van de bevolking die meer dan 144 miljoen mensen telt, waarvan meer dan 90% moslim is. Bovendien is de Kerk hier nog jong. In de regio van Mymensingh bijvoorbeeld, is de Kerk nog maar ongeveer 100 jaar aanwezig, en het bisdom met dezelfde naam is slechts opgericht in 1987. Dus veel is nog in staat van voortdurende ontwikkeling. In dit land, dat onder de armste landen ter wereld gerekend kan worden, is dit alles onmogelijk zonder de hulp van buitenaf.

Tekort aan priesters

Een groot probleem voor de Kerk is het tekort aan priesters. De katholieke gelovigen wonen zeer verspreid en in vele plaatsen kan de priester slechts tweemaal per jaar aanwezig zijn. Desondanks is de Kerk toch levend en dynamisch omdat men kan rekenen op de steun en toewijding van gelovige vrouwen en leken. Om de vorming van deze mensen te verbeteren, heeft het bisdom van Mymensingh een driejarig vormingsprogramma opgericht. De lessen omvatten onder andere de vorming van basisgemeenschappen, liturgie, het bidden van de rozenkrans binnen de familie en de inburgering van de Kerk in de samenleving, in het bijzonder in de inheemse cultuur van de Garo (etnische groep).

BANGLADESH / MYMENSINGH 14/00049 Three-years (2015 - 2017) Liturgical and Spiritual Formation courses/ seminars in the social Formation / Pastoral Center of Mymensingh Catholic Diocese: Spiritual moral formation course

Vorming voor elke parochie

De bedoeling is dat binnen elk van de 15 parochies in het bisdom, één priester, één zuster of broeder, twee catechisten, één leraar, één vertegenwoordiger van de jeugd en twee kinderen van katholieke internaten deelnemen aan de lessen. Omdat het pastoraal centrum van het bisdom niet meer dan 60 mensen kan onderbrengen, zal men de lessen in twee verschillende sessies onderverdelen.

De kosten voor dit vormingsprogramma zijn hoger dan het bisdom en de deelnemers zich kunnen permitteren. Dus heeft de bisschop zich gewend tot Kerk in Nood – voor voedsel en verblijfplaats, reiskosten, educatief materiaal en de basisuitgaven van de lesgevers. We waren verheugd om hen een bijdrage van 7340 euro toe te kennen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift:  342-08-79 Bangladesh

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation