Onderdak voor pelgrims in Wit-Rusland

FacebookTwitterGoogle+

Het dorp Ros in het bisdom Grodno is sinds lang een bijzonder oord: een als genadebeeld vereerde 400 jaar oude voorstelling van Christus als Man van Smarten trekt vele gelovigen aan. Dit is onder andere ook te danken aan de retraites van de inspirerende priester Czeslaw Pawlukiewicz.

In het bedevaartsoord is er echter nog geen onderkomen voor de pelgrims en de mensen die deelnemen aan de bezinningsdagen. Tot voor kort overnachtten ze in de huizen van dorpsbewoners. Pastoor Pawlukiewicz is daarom begonnen een gebouw, dat vroeger als school en later als bibliotheek diende, om te bouwen tot een bezinningscentrum. Kerk in Nood heeft alvast met 150.000 euro geholpen en heeft nu nog een verdere hulp van 20.000 euro beloofd voor de afwerking van de omvangrijke verbouwingswerken. Draagt u uw steentje bij aan dit project?

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation