Oekraïne: Opleidingshulp voor 16 jonge novicen van de “Dienaressen van de Heer en de heilige Maagd van Matará” in Ivano-Frankivsk

FacebookTwitterGoogle+

Met grote droefenis hebben de Oekraïense Grieks-katholieke gelovigen in juni afscheid genomen van hun voormalige kerkleider Lubomyr kardinaal Husar, die op 31 mei 2017 op 84-jarige leeftijd overleed. Tien jaar lang (van 2001 tot 2011) was hij de grootaartsbisschop van de met Rome geünieerde Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, die in de Sovjetperiode onder zware vervolging te lijden had. Ook de pauselijke stichting “Kerk in Nood”is bedroefd over het heengaan van de kardinaal die vele jaren met de hulporganisatie had samengewerkt. Hij was een zeer goede vriend van pater Werenfried van Straaten, de stichter van “Kerk in Nood”. “Kerk in Nood”  ondersteunde de Kerk in Oekraïne immers al in het Sovjettijdperk, toen de mensen hun geloof enkel maar ondergronds konden beleven. In een brief die aan pater Werenfried van Straaten was gericht, schreef kardinaal Husar tijdens zijn periode als grootaartsbisschop: “Vandaag kan openlijk worden gezegd  dat u tot aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de enige kerkelijke organisatie was die de Kerk in Oekraïne hielp en dat u altijd de grootste weldoener van de Oekraïense Kerk bent gebleven.”

Kardinaal Husar stond heel dicht bij pater Werenfried en had woorden van lof voor de moed die deze laatste had bewezen toen hij het waagde om zich na het einde van de oorlog tot alle mensen – ook tot voormalige vijanden – te richten en iedereen op te roepen tot verzoening. Bij zijn laatste ontmoeting met vertegenwoordigers van Kerk in Nood in mei 2015 benadrukte hij dat pater Werenfried “een priester was geweest aan wie de herinnering levend  moet worden gehouden” en zei hij dat pater Werenfried “groter was geweest dan Adenauer en andere vooraanstaande personen uit de naoorlogse geschiedenis”.

Naar aanleiding van die laatste ontmoeting had kardinaal Husar elk lid van de delegatie afzonderlijk gezegend. Johannes baron Heereman, de uitvoerend president van Kerk in Nood, herinnert zich: “Het was zeer ontroerend om bij het afscheid zijn zegen te ontvangen. Alle leden van onze delegatie voelden toen aan dat het de laatste ontmoeting in deze wereld was geweest. De kardinaal was toe al heel erg verzwakt, maar sprak duidelijke, diepzinnig spirituele en wijze woorden tot ons over  de missie van onze hulporganisatie, de figuur van onze stichter en zijn bezorgdheid over de toekomst van de jeugd. Die stem, waarnaar door ontelbare mensen in Oekraïne en in de hele wereld, en zeer zeker niet alleen door katholieken,  aandachtig werd geluisterd, zal ook door zijn lichamelijke dood niet kunnen worden uitgewist.”

De zusters van de congregatie van de “Dienaressen van de Heer en van de Heilige Maagd van Matará” in Ivano-Frankivsk zetten zich heel in het bijzonder in voor de jongeren, over wier toekomst de overleden kardinaal zich zoveel zorgen maakte. Ze geven catechese en godsdienstonderricht, houden retraites en helpen jonge mensen om hun roeping te vinden. Daarnaast bekommeren ze zich om weeskinderen, maar ook om bejaarden en zieken, die in Oekraïne vaak onder zeer ellendige omstandigheden leven. Hun werk raakt vele harten en valt vaak op vruchtbare bodem, zodat jonge meisjes zich bij de congregatie aansluiten. Terwijl vele kloosterorden in het Westen onder een tekort aan roepingen lijden, zijn er onder de “Dienaressen van de Heer en van de Heilige Maagd van Matará” vele jonge gezichten. Op dit ogenblik bereiden 16 jonge meisjes zich als novicen voor om hun leven voor altijd ten dienste te stellen van God en van de mensen. Dit jaar stelt Kerk in Nood 3.000 euro ter beschikking om hun opleiding te ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 438-05-79 Oekraïne

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation