Oekraïne: Een verwarming op zonne-energie voor de benedictinessen in Zhytomyr

FacebookTwitterGoogle+

In de winter kan het in Oekraïne bitterkoud zijn. De energieprijzen stijgen echter onophoudelijk en gas en stookolie worden alsmaar duurder. Dit treft heel in het bijzonder de kloosterzusters die sowieso al een leven in armoede leiden.

Zuster Klara van de benedictinessen van Zhytomyr schrijft ons: “We proberen ons zo goed en zo kwaad als het gaat te behelpen, maar nu wordt het steeds duidelijker dat we het zonder de hulp van onze weldoeners niet zullen redden.”

Vorig jaar hadden de zusters in de winter al de gasvoorziening afgezegd, omdat ze die gezien de stijgende prijzen niet meer konden betalen. In plaats daarvan begonnen ze met brandhout te verwarmen. Ze moeten het hout weliswaar aankopen, maar het is toch de helft goedkoper dan gas. Het werkt echter niet goed, want alle warmte wordt door de verwarmingsinstallatie opgeslorpt en het is bijna niet mogelijk om daarnaast ook nog water te verwarmen. De zusters hebben dus alleen maar koud water. Het duurt bijzonder lang om water te verwarmen en er wordt veel water verspild voor er eindelijk warm water uit de leidingen komt.

Een installatie op zonne-energie zou hier voor een oplossing kunnen zorgen en goedkope warmte kunnen produceren. Een dergelijke installatie moet echter eerst worden aangekocht. Voor de zusters is dit een te grote investering. Daarom hebben ze ons om hulp verzocht. We zouden hen met 14.000 euro willen helpen en ervoor willen zorgen dat ze in de winter geen koude meer hoeven te lijden en  over warm water kunnen beschikken.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 438-06-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation