Oekraïne : Bestaanshulp voor 35 kloosterzusters

FacebookTwitterGoogle+

De 35 Grieks-katholieke kloosterzusters van de aartseparchie Kiev leveren schitterend en waardevol werk. Ze behoren tot zes verschillende religieuze orden en zijn op talrijke uiteenlopende domeinen actief. Zo bereiden ze kinderen voor op de eerste communie en de biecht, leiden ze kerkkoren en staan ze in voor de versiering en de netheid van de diverse parochiekerken. Daarnaast onderwijzen ze het geloof aan kinderen, jongeren en volwassenen, leiden ze bijbelkringen en organiseren ze bezinningsdagen voor jonge meisjes en volwassenen en zomerkampen voor kinderen. Bovendien bezoeken ze zieke en oude mensen bij hen thuis of in ziekenhuizen om hen te troosten en samen met hen te bidden. Enkele van de zusters verzorgen ook de huishoudelijke taken in het priesterseminarie.

De zusters verrichten enorm belangrijk werk, want vele mensen in Oekraïne voelen een innerlijke leegte. In de Sovjetperiode was het geloof verboden. Nu zijn de mensen op zoek naar God en willen ze een diepere kennis verwerven van het geloof. Sommige ouders willen hun kinderen wel religieus opvoeden, maar het ontbreekt hen aan de nodige kennis om dit te doen. Zowel bisschoppen, priesters als kloosterbroeders en –zusters wijzen erop dat het verlangen naar God steeds meer toeneemt en dat de mensen reikhalzend uitkijken naar echte catechese en pastorale begeleiding.

Om het werk van de kloosterzusters te ondersteunen, hebben wij hen 5.250  euro beloofd als bijdrage aan hun levensonderhoud.

 Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 438-05-39 Oekraïne

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation