Oekraïense zusters in nood!

FacebookTwitterGoogle+

The aged sisters in their chapel - existence aid for 52 old and sick sisters the "Sestry Chynu Svyatoho Vasyliya Velykoho" (Basilian) in Ukraine in 2014UKRAINE / NATIONAL 13/02401Het gaat niet goed met Oekraïne, zowel politiek, als sociaaleconomisch. De zusters van de Orde van de Heilige Basilius de Grote wonen alleen of met twee of drie, omdat de orde nog steeds geen groot klooster heeft, waar alle zusters kunnen wonen. De zusters moeten zelf in hun levensonderhoud voorzien. Door hun werk in ziekenhuizen, kinderdagverblijven en andere instellingen hebben de bejaarde zusters recht op een minimale pensioenuitkering. De jongere zusters hebben echter helemaal geen pensioenrechten meer.

Hun inkomen is veel te weinig in verhouding tot de hoge gas-, water- en stroomkosten en de kosten voor medische verzorging. Verschillende zusters zijn erg ziek en op constante medische hulp aangewezen, zoals bijvoorbeeld zuster Margareta (73 jaar) die aan kanker lijdt en zuster Maria (64 jaar) die een nierziekte heeft. Voor het levensonderhoud en de verpleging van de oude en zieke kloosterzusters is dringend hulp nodig. Kerk in Nood steunt hen met 7.800 euro. De zusters bedanken de weldoeners hartelijk en beloven hun gebed: “Moge God u belonen!”.

Dit is een pastoraal project. Giften voor pastorale projecten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer
Pontical Foundation