Noodhulp voor slachtoffers van de grote overstromingen in de parochies van de Turkana-streek in Kenia

FacebookTwitterGoogle+
Vader Avelino Bassols doopt een kind met water uit de rivier

Vader Avelino Bassols doopt een kind
met water uit de rivier

De Turkana-streek in het noordwesten van Kenia wordt al sinds mensenheugenis bewoond door nomaden en semi-nomaden. Velen van hen hebben zich tegenwoordig gesetteld, maar de meerderheid dient nog steeds omwille van watertekort en graasgronden met hun kudden naar vruchtbaardere gebieden te trekken. De bevolking van Turkana telt ongeveer een half miljoen mensen en, zoals de beter bekende Masai bevolking, zijn zij volledig afhankelijk van hun veestapel om te overleven. Vroeger waren dit voornamelijk runderen, maar tegenwoordig houden zij ook kamelen, geiten en schapen. Net als vroeger, bepaalt de grootte van hun veestapel de sociale status van de familie. Runderen blijven belangrijk voor de Turkana mensen. De dieren krijgen zelfs namen. Volgens de mythologie van hun stam hebben de runderen een bemiddelende rol tussen de zielen van de voorouders en de levenden.

Tegenwoordig zijn heel wat Turkana mensen christen geworden. Ongeveer 25 % van hen is gedoopt, maar vele anderen voelen zich ook sterk verbonden met de katholieke Kerk. Nochtans kwamen de missionarissen pas in de jaren ‘60 naar deze streek, toen er een grote hongersnood heerste en de regering de hulp van de katholieke Kerk inriep. In de laatste 50 jaar werd er enorm veel bereikt en tot op heden is het grootste gedeelte van de gezondheidszorg, de scholen en de kleuterklassen in handen van het in 1978 opgerichte bisdom van Lodwar.

Project trip of Toni Zender, David Jones, Teresa Engländer to Kenya, October 2015Terwijl deze regio normaal gezien door droogte wordt geteisterd, waren er dit jaar verwoestende overstromingen in april en mei. Een aantal mensen stierf, hun vee verdronk en vele hutten werden vernield. Daardoor verloren vele mensen het laatste wat ze hadden om te kunnen overleven. Zij lijden nu honger en velen werden ziek door de ontberingen. De woningen in de parochies Kalokol en Nakwamekwi werden bijna volledig weggespoeld door de overstromingen, want de wankele gebouwen uit leem en twijgen konden de druk van het water niet weerstaan.

Ook vandaag kunnen de mensen uit deze verwaarloosde streek in Kenia vooral rekenen op de hulp van de Kerk. Daarom heeft de bisschop van Lodwar ons gesmeekt om dringende noodhulp voor de sterkst getroffen parochies.

Kerk in Nood gaf 11.000 euro, waarmee hij 500 families, die gemiddeld uit 6 personen bestaan, kan voorzien van voedsel en medicatie.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 130-01-59 Kenia

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation