Nieuwe kerk voor heiligdom in Nicaragua

FacebookTwitterGoogle+

Goddelijk Kind Jezus

160518 beeldjeIn veel landen van Latijns Amerika bestaat er een grote devotie voor het Divino Niño Jesus, of het “Goddelijk Kind Jezus”. Vele grote heiligen hadden een grote devotie voor de Kindsheid van Jezus: Sint-Franciscus van Assisi, Sint-Antonius van Padua, en heel in het bijzonder de H. Teresia van Avila, Johannes van het Kruis en de H. Theresia van Lisieux, om maar een paar voorbeelden te noemen. Vele heiligen koesterden een brandende liefde voor het Jezuskind en waren diep ontroerd door het wonder van de mens geworden God en de gedachte dat het Goddelijk Woord het vlees aannam in de vorm van een kwetsbaar kind.

In Latijns-Amerika is er behalve voor het wereldberoemde Kindje Jezus van Praag ook een diepe devotie voor een andere afbeelding van het Kind Jezus, in een roze kleed, met zijn armen uitgestrekt. De oorsprong van deze devotie ligt in Colombia en het beeld staat bekend als wonderdadig, zodat de devotie ervoor bijna over het hele continent is verspreid.

Populair bedevaartsoord

In Nicaragua is er ook een heiligdom van het Divino Niño Jesus. Dit is in Fuente Pura, in het bisdom Matagalpa, en het is een heel populair bedevaartsoord geworden, dat het hele jaar door duizenden pelgrims wordt bezocht. Op 20 juli, de feestdag van het Divino Niño, komen er meer dan 50.000 gelovigen samen om dit wonderdadige kind Jezus te vereren.

Helaas is de kerk waar het schrijn wordt bewaard, zelfs op gewone dagen, te klein om de vele aantallen pelgrims te bevatten; of om hun de pastorale diensten te verstrekken die zij behoeven. Van de vroege morgen tot de late avond horen priesters de biecht, worden missen opgedragen, arriveren er nieuwe groepen pelgrims en tegelijkertijd is er Altijddurende Aanbidding bij het Allerheiligst Sacrament. Hier komt nog bij dat de pelgrimskerk nu is aangewezen tot een van de officiële kerken van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, waar de pelgrims de Heilige Deur kunnen doorgaan.

Daarom wordt er nu dus een spiksplinternieuwe kerk gebouwd om alle pelgrims te kunnen ontvangen. Kerk in Nood heeft al 17.600 euro beloofd voor de eerste bouwfase van deze nieuwe kerk.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 231-08-19 Nicaragua

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation