Nieuw dak voor zusters in Praag

FacebookTwitterGoogle+

Religieus leven groeit opnieuw

Tsjechië is in Europa het land, waar het atheïsme het meest wijd verbreid is.  Toch is het religieuze leven na de politieke omwenteling weer opgeleefd.  Een voorbeeld daarvan vormen de ongeschoeide Karmelietessen in Praag, wier klooster op een lange geschiedenis kan terugkijken, die door het communisme bruut werd onderbroken. Al bijna honderd jaar nadat de Heilige Theresia van Avila in 1562 de eerste Carmel stichtte, ontstond in Praag, vlakbij de burcht het eerste Karmelietessenklooster op het grondgebied van de huidige Tsjechische Republiek. Tot 1950 werd hier door de zusters gebeden en gewerkt — totdat zij met geweld werden verdreven en tot dwangarbeid in de fabriek werden veroordeeld.

 

151029 Kindje_Jezus_van_PraagKindje Jezus van Praag

Slechts vijf van deze zusters hebben de politieke omwenteling van 1989 meebeleefd. Maar door de genade van God en zeker ook door hun moedig levens- en geloofsgetuigenis sloten zich jonge vrouwen bij hen aan. De zusters leiden een streng leven in gebed en meditatie. Om in hun onderhoud te voorzien maken zij religieuze kunstvoorwerpen, die zij in een winkel verkopen. Niet ver van hen vandaan hebben hun mannelijke medebroeders de leiding over het wereldberoemde heiligdom van het genaderijke Kindje Jezus van Praag, dat door gelovigen uit de hele wereld wordt vereerd.  Ook Paus Benedictus XVI heeft het wonderdadige vereerde Jezuskind bezocht, toen hij in 2009 Praag bezocht.

 

Nieuw dak

Maar nog steeds, 25 jaar na de omwenteling, staan de kloosters van Tsjechië voor talrijke uitdagingen, en er is nog veel meer te doen dan men zo van buitenaf kan zien. Daarom hebben de Karmelietessen om steun gevraagd voor de renovatie van het dak van hun klooster en van hun kerk. Wij hebben 15.000 euro beloofd.

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 430-06-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation