Nepal : Een auto, zodat de enige bisschop van Nepal zijn gelovigen kan bezoeken en hen moed kan inspreken

FacebookTwitterGoogle+

Tot aan de invoering van de republiek in 2008 was Nepal meer dan 240 jaar lang de enige hindoeïstische monarchie ter wereld. Het hindoeïsme is dan wel sinds 2006 niet langer de staatsgodsdienst, toch vormen de hindoes met meer dan 80 procent de meerderheid van de bevolking en drukt het hindoeïsme in grote mate zijn stempel op het land. De tweede grootste bevolkingsgroep wordt gevormd door de boeddhisten, met iets meer dan 9 procent. Christenen maken slechts 1,4 procent van de bevolking uit en binnen die groep vormen de katholieken een minderheid. Met slechts 8.000 katholieke gelovigen maken zij een minuscule minderheid van nauwelijks 0,1 procent van de bevolking uit.

De toestand in Nepal is heel delicaat: in 2015 kreeg het land een nieuwe grondwet en in hetzelfde jaar werd het door twee zware aardbevingen getroffen. In mei 2017 vonden de eerste gemeenteraadsverkiezingen in 20 jaar plaats, die naar alle waarschijnlijkheid in januari 2018 zullen worden gevolgd door parlementsverkiezingen.

In april 2017 werd een brandaanslag gepleegd op de pastorie van de kathedraal in Kathmandu. Godzijdank vielen daarbij geen slachtoffers. De daders en hun motieven zijn niet gekend. Het is niet de eerste keer dat de piepkleine katholieke gemeenschap in Nepal het slachtoffer van een aanslag werd. In mei 2009 ontplofte er een bom in de kathedraal en nu hebben vele katholieken schrik. Vicaris-generaal pater Silas Bogati geeft toe: “Van tijd tot tijd worden wij katholieken hier gediscrimineerd, en hoewel wij Nepalese staatsburgers zijn, worden wij als buitenlanders behandeld, enkel en alleen omdat wij christenen zijn. Spijtig genoeg koesteren enkele sectoren van de samenleving vijandige gevoelens tegenover de christelijke gemeenschappen.”

Het apostolisch vicariaat van Nepal strekt zich uit over het hele land. De uit India afkomstige bisschop Paul Simick moet heel veel reizen om de gemeenschappen te bezoeken en hen moed in te spreken. Hij moet zich vooral vaak naar het oosten van het land verplaatsen, waar vele katholieken wonen. Zijn auto is echter al twaalf jaar oud en in die tijd heeft hij heel wat moeten doorstaan. Reserveonderdelen zijn echter niet meer te krijgen en dus is de bisschop verplicht om zich een nieuwe auto aan te schaffen. Nepal is voornamelijk landelijk gebied en een groot deel van het  land ligt in het Himalaya-gebergte. Slechts weinige mensen wonen in steden. De pastorale reizen van de bisschop houden dan ook verre en vermoeiende verplaatsingen in. Er wordt heel veel verlangd van de auto. Aangezien auto’s in Nepal zeer duur zijn, heeft de bisschop ons om hulp verzocht en wij hebben hem 40.000 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 338-08-29 Nepal

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation