Mozambique: Hulp bij de heropbouw van twee door een cycloon vernielde dorpskapellen

FacebookTwitter

09/07/2018 Leuven – In januari 2017 werd de kuststreek in het noorden van Mozambique vijf dagen lang door een zware cycloon getroffen. De tropische wervelstorm zorgde voor hevige regenval en verwoestte grote gebieden in twee provincies van het Zuidoost-Afrikaanse land, dat sowieso al een van de armste landen ter wereld is. Duizenden huizen werden vernield en ontelbare mensen werden dakloos.

Ook de katholieke Kerk werd zwaar getroffen. Vooral in de missieparochie Netia-Natete in het bisdom Nacala waren de vernielingen zeer aanzienlijk. De parochie strekt zich uit over een reusachtig en uitermate arm plattelandsgebied. Ze telt 120 buitenposten die over kleine en bescheiden kapelletjes beschikken waarin de gelovigen samenkomen om te bidden en voor catecheseonderricht. 66 van die kapellen werden door de cycloon vernield.

Pastoor Antonio Gasolina vraagt ons om hulp, want de gelovigen op al die plaatsen zijn bijzonder triest dat ze nu over geen ruimte meer beschikken waar ze God kunnen aanbidden en naar Gods Woord kunnen luisteren. Voor hen komt God op de allereerste plaats. Vooral in de zeer afgelegen dorpen, die maar moeilijk bereikbaar zijn, zouden de gelovigen minstens een klein kapelletje willen hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. In eerste instantie zouden toch al minstens twee kapellen moeten worden heropgebouwd. De gelovigen, die gedwongen zijn om van de hand in de tand te leven, willen ook zelf een bijdrage leveren voor de heropbouw en hebben beloofd om de timmerlui te betalen die de gebouwen van een dak zullen voorzien. Om het bouwmateriaal aan te kopen, heeft de parochie echter hulp nodig. Daarom hebben wij hen 15.000 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 139-01-19 Mozambique

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *