Mexico Success Story: 30.000 kinderbijbels in het Tzeltal, een Amerindische taal

FacebookTwitter

17/10/2018 Leuven – Een klein rood boekje is sinds bijna 30 jaar de wereld aan het veroveren: van de Kinderbijbel “God spreekt tot zijn kinderen” die Kerk in Nood uitgeeft, werden al ongeveer 51 miljoen exemplaren gedrukt in ongeveer 190 talen. Pater Werenfried, de stichter van Kerk in Nood, had dat goed gezien: “Kinderen hebben iets nodig zoals een kinderbijbel, opdat het beeld van Christus in hen zou leven. Ook verhalen uit het Oude Testament over Noa, Abraham, Jozef, Mozes en David spreken hen erg aan. Toch blijft het verlangen naar een bijbel voor veel kinderen uit de derde wereld onbeantwoord. Ze zijn zo arm dat ze zich dat niet kunnen veroorloven.” Toen heeft hij besloten om aan de kinderen van de hele wereld een kinderbijbel te schenken.

In sommige talen is de Kinderbijbel zelfs het enige boek dat in die taal bestaat.

De Jezuïeten die in het bisdom San Cristobal de Las Casas (in het zuiden van Mexico) werken, hebben die kinderbijbel in het Tzeltal vertaald; dat is een Amerindische taal die door ongeveer een half miljoen mensen in de regio gesproken wordt. Voor de meeste van hen is het Spaans de eerste vreemde taal, voor zover ze die spreken.

Onze weldoeners hebben 18.000 euro bijgedragen tot het drukken van 30.000 kinderbijbels. Dankzij uw hulp kunnen de kinderen het Woord Gods in hun moedertaal leren kennen. Voor hen is dat kleine boek een immense schat. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 230-04-89 Mexico

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *