Mexico : Misintenties voor 18 jezuïetenpaters die in arme streken werkzaam zijn

FacebookTwitterGoogle+

06/09/2017: Mexico is een land van tegenstellingen: hoewel sommige regio’s geliefkoosde vakantiebestemmingen zijn, is het land tegelijk in een bloedige drugsoorlog verwikkeld en vormt het het schouwtoneel van ontvoeringen, afpersingen, roofovervallen en moordpartijen. Ook de katholieke Kerk is daarvan het slachtoffer, want in geen enkel ander land ter wereld worden elk jaar opnieuw zo vele katholieke priesters vermoord als in Mexico.

Ook economisch gezien is Mexico een land van grote tegenstellingen. Zo is het enerzijds een opkomend nieuw industrieland, maar anderzijds leeft haast de helft van de bevolking in armoede. In enkele extreem arme streken van het land, met een inheemse bevolking, zijn 18 jezuïetenpaters actief. Ze verkondigen de Blijde Boodschap onder de allerarmsten, maar ze zijn zelf ook arm. De gelovigen delen wel hun schaarse voedsel met hen, maar dit volstaat niet om in hun volledige levensonderhoud te voorzien.  Daarom zijn ze u dankbaar voor de misintenties, voor een totaal bedrag van 14.490 euro, die de weldoeners van Kerk in Nood hen gestuurd hebben.

“Dankzij de zegen van uw hulp kunnen wij het Evangelie blijven verkondigen en kunnen wij ons beter ten dienste stellen van dit volk van God, dat dan wel geen materiële welstand heeft, maar over een verbazingwekkende geestelijke kracht beschikt, die een voedingsbron is voor de hele Kerk”, schrijft pater José Francisco Magaña Aviña, de provinciaal van de jezuïeten in Mexico.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 230-04-masses – Mexico

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation