Maria in kibeho (Rwanda): “het is een boodschap voor de hele wereld”

FacebookTwitterGoogle+

Rwanda, een paradijselijk eiland

Zij die Rwanda ooit bezochten, beschrijven het land als een soort paradijs, als het land van de eeuwige lente. Met zijn duizenden groene heuvels en bergen wordt het ook soms als het “Afrikaanse Zwitserland” omschreven.

Schoonheid

Kibeho, een klein dorpje in het bisdom Gikongoro, is een zeer bijzondere plek. Tussen 1981 en 1989 verscheen de Heilige Maagd aan drie meisjes die er studeerden aan de plaatselijke kostschool. Zr. Nathalie Mukamazimpaka, één van de drie meisjes, vertelt hierover: “Geen enkele van de beelden van de Maagd Maria die ik ooit heb gezien, geleek op Haar. Wanneer je naar Haar kijkt, zie je dat Zij een schoonheid heeft die de schoonheid van blanken of zwarten overtreft.”

 

Verschijning

In 1982, op Hemelvaartsdag, verwachtten de meisjes een vreugdevolle verschijning. De werkelijkheid was totaal anders. “De maagd Maria toonde mij mensen die elkaar doodden, en vuren in de heuvels. Alles brandde. Zij toonde me gaten: diep en heel donker. Zij toonde me ook menselijke schedels, hoofden die in twee waren gehakt.”, aldus Zr. Nathalie Mukamazimpaka. Toen, in 1982, kon men deze woorden nog niet goed plaatsen.

Geen paradijsmariainkibe2

Maar in 1994 breekt de hel los. De volkerenmoord door de extremistische Hutumilities kostte het leven aan naar schatting 800.000 Rwandezen, voornamelijk Tutsi’s en gematigde Hutu’s. Pater Zbigniew Pawlowski van de Pallottijnen in Kibeho getuigt: “Op 14 april 1994 vond er hier een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. Twaalfduizend, misschien zelfs tot twintigduizend mensen stierven in deze streek. Het gebeurde vooral hier, in de kerk vóór ons, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd.” In 1995 greep in Kibeho opnieuw een slachting plaats. Onder het oog van de VN vredesmacht werden door het Rwandees Patriottisch Leger 2000 tot 4000 Hutu’s gedood bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp.

Kerk in Nood steunt bedevaartsoord

Eén van de drie meisjes, Marie Claire Mukangango, werd tijdens de genocide vermoord. Zr. Nathalie Mukamazimpaka woont vandaag nog altijd in Kibeho en ontvangt de pelgrims van wat nu het grootste bedevaartsoord is in Afrika. Met de hulp van Kerk in Nood werd voor haar een huisje gebouwd. Al die tijd daarvoor woonde Zr. Nathalie gewoon in de sacristie van de oude kapel. Kerk in Nood steunde ook de verbouwing van de oude school tot een comfortabele slaapplaats voor bedevaarders

mariainkibe3

Een klein kostbaar teken

Een verschijning is nooit een dogma. Het wordt nooit een geloofspunt van de Kerk. Het is wel een klein kostbaar teken dat aan de gelovigen wordt gegeven”, zei René Laurentin, Mariaal theoloog, in een reportage die door Kerk in Nood over het bedevaartsoord werd gemaakt. Over de verschijningen schreef pater Andrzej Jakacki SAC in 2013 een boek “Apparitions de la ‘Mère du Verbe’ à Kibeho”, een uitgave die werd mogelijk gemaakt met steun van Kerk in Nood. Volgens de pater verklaarde de Moeder van het Woord aan Alphonsine, een andere zieneres, dat “de verschijningen bestemd zijn voor Kibeho, voor Rwanda, voor Afrika, voor de gehele wereld; het is een universele boodschap die veel goeds zal doen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.”

Paus over verzoening in Rwanda

Op 3 april 2014 sprak Paus Franciscus tot de Rwandese bisschoppen op bezoek in Rome. Hij zei tot hen: “Ik hoop dat het Heiligdom van Kibeho de Liefde van Maria voor haar kinderen nog meer zal uitdragen, in het bijzonder voor de armsten en de meest gekwetsten en dat het bedevaartsoord de Kerk in Rwanda en velen daarbuiten zal oproepen om zich tot Onze-Lieve-Vrouw te keren. Ze begeleidt elk van ons op ons pad opdat we de gave van verzoening en vrede mogen ontvangen.”
Paus Franciscus beklemtoonde dat verzoening en heling “de hoogste prioriteit blijven van de Kerk in Rwanda. Ik moedig u aan om te volharden in dit streven waarvoor u in het verleden al heel wat initiatieven heeft genomen.”

De paus maande de bisschoppen aan om zich onverminderd voor het verzoeningsproces te blijven inzetten, “ook al is de weg nog lang en al is er nood aan veel geduld, dialoog en wederzijds respect”. Hij loofde de bijdrage van de katholieke Kerk in het welzijn van het land, in het bijzonder via onderwijs en gezondheidszorg. Hij benadrukte dat het de taak is van de Kerk om de waarden van het evangelie door te geven aan de kinderen en jongeren.
Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation