Madagaskar – Succesverhaal : Een huis voor de missionarissen oblaten in Toamasina

FacebookTwitterGoogle+

In Toamasina zijn de missionarissen oblaten in de wolken met hun nieuwe huis dat dankzij de hulp van onze weldoeners kon worden gebouwd. Daarvoor schonken ze 30.000 euro.

Sinds 1988 staan de “oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria” in de op één na grootste stad van Madagaskar aan het hoofd van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De kerk en de pastorie werden al in 1924 gebouwd. Beide gebouwen waren door de slechte weersomstandigheden en de tand des tijds echter ernstig beschadigd. In eerste instantie renoveerden de paters de kerk. Daarvoor gebruikten ze hun eigen middelen  De sterk groeiende gemeenschap van gelovigen had immers een waardige plek nodig om God te aanbidden en de Heilige Mis te vieren. Er moest echter ook dringend een oplossing worden gevonden voor het woonhuis van de paters. Door een cycloon was het dak er nagenoeg afgerukt en het binnendringende water vernielde de houten delen. Daarnaast was het gebouw eigenlijk sowieso niet echt geschikt, want het bood niet de minste veiligheid en vreemden konden er zich van buitenaf gemakkelijk toegang toe verschaffen, wat in het bijzonder gezien de agressie en de roofovervallen waarvan priesters en kloosterlingen in Madagaskar in het recente verleden het slachtoffer werden een groot risico vormde. Bovendien was er ook te weinig plaats om vergaderingen en andere evenementen te organiseren.

De paters besloten dan om een nieuw huis te bouwen dat aan hun behoeften beantwoordde en ook een zekere mate van veiligheid en bescherming bood. Onze weldoeners hebben hen daarbij met 30.000 euro geholpen en ondertussen kon de nieuwe woonst worden ingewijd. Er werden zeven extra ruimten voorzien die als parochiecentrum kunnen worden gebruikt. Het huis komt met andere woorden de volledige parochie ten goede. De kloosterbroeders en de gelovigen van de parochie richten dan ook een welgemeend “moge God het u lonen” tot allen die bij de verwezenlijking van hun project hebben geholpen!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 134-04-19 Madagascar

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation