Litouwen: Hulp bij de verbouwing van een klooster in Utena tot een evangelisatiecentrum voor jongeren

FacebookTwitterGoogle+

Vijf jaar geleden hebben de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich in Utena gevestigd, een regionaal centrum in het noordoosten van Litouwen, dat niet alleen over industrie, maar ook over verscheidene scholen voor middelbaar en hoger onderwijs beschikt. Om die reden wonen hier ook veel jongeren. De stad telt twee katholieke parochies, die ook diverse activiteiten voor jongeren aanbieden. De zusters moesten echter vaststellen dat vele jongeren God zien als iemand die vooral straft en over alles toezicht houdt en dat ze God niet hadden leren kennen als liefhebbende Vader, die vergiffenis en hoop schenkt en die zich over hen ontfermt. Daarnaast merkten ze op dat de gelovigen naar aanleiding van een doopsel of eerste communie, een huwelijksfeest of een begrafenis iets over het Evangelie hoorden, maar dat velen van hen antwoorden zochten op vragen als: “Zijn alle godsdiensten niet gelijk?”, “Kan een moderne, geschoolde mens diep en oprecht katholiek zijn?”, “Is het katholieke geloof verenigbaar met de wetenschappelijke inzichten en met het moderne leven?“ De zusters werden vaak geconfronteerd met uitlatingen als: “Ik denk dat Jezus een wijze en goede mens was, maar ik geloof niet dat Hij God is!”

Dus gingen de zusters zes maanden lang naar de scholen om de jongeren antwoorden te helpen vinden op hun vragen. Dit programma kende een zodanig groot succes dat de kloosterzusters de enorme vraag als een teken van God zagen en besloten om in hun klooster een evangelisatiecentrum te openen. Dit idee kon op veel bijval rekenen bij de stichteres van de orde, Marija Rusteikaitė, die verklaarde: “De geest van God moedigt ons aan om werktuigen van Gods reddende liefde te worden, vooral door de mensen te helpen God in hun eigen levensverhaal te ontmoeten”. Dat is de reden waarom de zusters naar de steden trekken.

Jongeren en jongvolwassenen moeten de mogelijkheid hebben om ook verscheidene dagen in het evangelisatiecentrum door te brengen, zodat ze aan bezinningsdagen en andere evenementen kunnen deelnemen. Er zouden twintig gasten gelijktijdig moeten kunnen worden ondergebracht. Er zullen spirituele retraites worden georganiseerd, naast evenementen over de theologie van het lichaam van de heilige paus Johannes Paulus II, weekendontmoetingen om zijn roeping te ontdekken, individueel advies en begeleiding van jongeren en volwassenen en programma’s voor vrouwen die na een abortus een trauma hebben opgelopen. Bovendien zal het Allerheiligste de hele dag lang worden uitgestald in de kapel waar het afwisselend door de zusters en de gasten zal worden vereerd. Ook gelovigen van buitenaf kunnen zich hierbij aansluiten.

Om dit project te kunnen verwezenlijken, moeten echter eerst nog verbouwingswerken aan het huis worden uitgevoerd. Kerk in Nood wil hierbij helpen met 15.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 436-05-19 Litouwen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation