Libanon: Steun aan het humanitaire voedselprogramma “Tafel van Johannes de Barmhartige”

FacebookTwitterGoogle+

10/04/2018 Leuven – Voor veel mensen is een warme maaltijd per dag geen vanzelfsprekendheid. In de stad Zahlé is de nood bijzonder groot. Die stad ligt niet ver van de Syrische grens, zodat talloze vluchtelingen daar gestrand zijn, die hun volledige have en goed in Syrië hebben moeten achterlaten. Maar ook onder de autochtone bevolking zijn er veel noodlijdenden, vooral bejaarden en kinderen, om wie niemand zich bekommert. Daarom richtte de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk in 2015 de gaarkeuken “John the Merciful Table“ (“Tafel van Johannes de Barmhartige”) op. Het is geen toeval dat dit initiatief de naam van Johannes de Barmhartige kreeg, want die heilige  verwierf beroemdheid door zijn buitengewoon grote liefde voor de armen. Overal waar hij mensen in nood zag, probeerde hij met al zijn krachten en met alle middelen om die nood te lenigen. Toen hij uiteindelijk patriarch van Alexandrië werd, gaf hij elke dag opnieuw 7.900 arme mensen te eten. Hij overleed omstreeks het jaar 619 en wordt zowel door de katholieke als door de orthodoxe christenen als heilige vereerd.

Ondertussen krijgen hier elke dag 1.000 mensen een volledige maaltijd. Dat zijn er 400 meer dan verleden jaar. In de keuken van de inrichting worden Syrische vluchtelingen tewerkgesteld, zodat ze ook de mogelijkheid hebben om te werken. Een diëtiste van een katholiek ziekenhuis in de stad helpt om ervoor te zorgen dat het voedsel evenwichtig en gezond is. Het gaat echter niet alleen om voedsel voor het lichaam. Belangrijk is ook dat de gasten de liefde van God en de genegenheid van andere mensen ervaren. Velen van hen zijn eenzaam. De “John the Merciful Table“ (“Tafel van Johannes de Barmhartige”) is voor hen een ontmoetingsplaats geworden waar ze niet alleen kunnen eten, maar ook met andere mensen kunnen spreken, waar mensen naar hen glimlachen, en waar hun zorgen niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor elke maaltijd wordt er een gebed gesproken en wordt er een religieus lied gezongen, omdat het hier ook en vooral om hulp voor de ziel gaat. De spirituele dimensie van de hulp moet door allen worden ervaren. “Daardoor voelen wij allen de liefde van Jezus Christus, de Verlosser. Het is een teken van Zijn liefde voor ons, mensen, die alle wonden geneest “, aldus een helpster.

Voor bejaarde en zieke mensen die hun huis niet meer kunnen verlaten, worden de maaltijden door vrijwillige helpers thuisbezorgd.

Kerk in Nood heeft dit project van in het prille begin ondersteund en helpt met 780.000 euro voor nog een jaar.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 326-09-39 Libanon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation