Libanon: Hulp voor de maaltijdverstrekking aan armen door de Kerk “John the Merciful Table” voor Syrische vluchtelingen en andere noodlijdende mensen

FacebookTwitter

De heilige Johannes de Barmhartige is beroemd geworden door zijn buitengewoon grote liefde voor de armen. Overal waar hij een noodtoestand zag, probeerde hij met alle krachten en middelen om die nood te lenigen. Toen hij uiteindelijk patriarch van Alexandrië werd, gaf hij elke dag 7.900 arme mensen te eten. Hij stierf omstreeks het jaar 619 en wordt zowel door katholieke als door orthodoxe christenen als heilige vereerd.

Naar hem is een hulpproject genoemd dat de Melkitische Grieks-katholieke Kerk in Zahleh in Libanon, niet ver van de Syrische grens, in het leven heeft geroepen. Sinds december 2015 is de “John the Merciful Table” een plaats waar iedereen welkom is die zich niet elke dag een warme maaltijd kan veroorloven. Vluchtelingen uit Syrië, maar ook behoeftige Libanezen, straatkinderen en kinderen die thuis onvoldoende verzorging krijgen, komen daar naartoe. Elke dag krijgen 600 mensen er een warm middagmaal. Daarnaast worden ook 150 mensen verzorgd die bejaard, gebrekkig of gehandicapt zijn en hun huis niet kunnen verlaten. De helpers brengen het eten bij hen aan huis. Daardoor bieden ze niet alleen hulp voor het lichaam, maar ook voor de ziel, want die vaak eenzame mensen krijgen niet alleen zorg, maar ook een glimlach erbij: “Daardoor ervaren we allemaal de liefde van Jezus de Verlosser. Het is een teken van Zijn liefde voor ons mensen, een liefde die alle wonden heelt”, zegt een hulpverleenster. Om ook de spirituele dimensie van de aangeboden hulp duidelijk te maken, wordt voor elke maaltijd een gebed gezegd en wordt een geestelijk lied gezongen.

Kerk in Nood steunt dit project voor nog eens zes maanden met een bedrag van 225.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 326-09-59 Libanon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *