Libanon : 5.000 bijbels voor de jeugdpastoraal van het aartsbisdom Zahle

FacebookTwitter

18/11/2018 Leuven – Alsmaar meer christenen trekken weg uit het Midden-Oosten. Die exodus doet zich niet alleen in Syrië en Irak voor, maar treft ook Libanon. In dit land, dat in een recent verleden nog het enige land was in het Midden-Oosten met een christelijke bevolkingsmeerderheid, vormen christenen ondertussen een steeds kleiner wordende minderheid. Tijdens de burgeroorlog, die tussen 1975 en 1990 woedde, hadden al 700.000 christenen het land verlaten en de exodus gaat verder. Tegenwoordig maken christenen nog slechts 34 procent van de totale bevolking uit. Van de jongeren onder de 25 jaar is zelfs nog amper een kwart christen.

De emigratiegolf van christenen uit het Midden-Oosten wordt altijd weer met een “tsunami” vergeleken. Patriarch Gregorios III, die destijds nog aan het hoofd stond van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk, schreef in augustus 2015 in een open brief aan de jeugd: “De algemene emigratiegolf van jongeren, vooral vanuit Syrië, maar ook vanuit Libanon en Irak, breekt mijn hart, verwondt mij  diep en geeft mij de genadeslag. Welke toekomst heeft de Kerk nog nu ze met een dergelijke emigratietsunami wordt geconfronteerd? Wat zal er van ons vaderland worden? Wat zal er met onze parochies en kerkelijke instellingen gebeuren?”

In de 40 parochies van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk in het aartsbisdom Zahle wordt daarom een levendige jeugdpastoraal georganiseerd. Immers, hoe sterker de jongeren in het geloof en in het leven van de Kerk geworteld zijn, des te kleiner is de waarschijnlijkheid dat ze hun vaderland zullen verlaten. Er worden wekelijkse bijeenkomsten en maandelijkse evenementen georganiseerd om het geloof bij de jeugd te doen groeien. Nieuwe deelnemers krijgen van de priesters elk een exemplaar van de Heilige Schrift. Wij hebben 25.000 euro beloofd voor 5.000 bijkomende bijbels.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 326-08-89 Libanon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *