Kerk in Nood helpt Wit-Russische priesterstudenten

FacebookTwitter

160205 witrusland_bisschopHet voorbije jaar heeft het katholieke seminarie in Grodno zijn 25-jarige jubileum gevierd. Kerk in Nood heeft het seminarie van in het begin geholpen en dus schreef de rector van het seminarie ons ter gelegenheid van de jubileumfestiviteiten: “Het is moeilijk om ons bestaan en onze verwezenlijkingen te bedenken zonder jullie hulp.”
Wanneer het seminarie werd geopend op 1 september 1990 bestond de Sovjetunie nog steeds, en dit was het eerste seminarie dat heropend werd binnen het grondgebied. In augustus 1991 werd Wit-Rusland een onafhankelijke staat en in april van datzelfde jaar werd het bisdom van Grodno opgericht.

Seminarie zonder refter160205 witrusland_handoplegging
Het seminarie van Grodno werd opgericht in een voormalig klooster dat in beslag genomen was door de communisten. Sommige secties van de forensische medische dienst waren gehuisvest in het gebouw en het heeft tien jaar geduurd vooraleer het volledig gerenoveerd kon worden, wat betekent dat de eerste jaren extreem moeilijk verliepen. In eerste instantie hadden ze niet eens een refter. Maar ondanks de moeilijke omstandigheden was het seminarie nog in staat om de deuren te openen vanaf 1990. De eerste acht priesters die uit dit seminarie voortkwamen, werden gewijd in 1995.

Kerk in Nood heeft de ondersteuning van de opleiding van de seminaristen hier voortgezet. Tijdens dit academiejaar bereiden 33 jongemannen zich voor op het priesterschap. We ondersteunen hun opleiding met 19.800 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 439-02-79 Wit-Rusland

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *