Kazachstan : Hulp voor een nieuwe parochie

FacebookTwitterGoogle+

06/09/2017: De stad Kizilorda in het zuidwesten van Kazachstan telt 270.000 inwoners. De kleine katholieke geloofsgemeenschap die hier woont, bestaat vooral uit gelovigen van Duitse, Poolse en Litouwse afkomst. Al tien jaar lang is een katholieke priester voor hen verantwoordelijk die regelmatig uit de 500 kilometer verder gelegen stad Shymkent naar daar reist.

Aangezien er in Kizilorda nog geen katholieke kerk is, komen de gelovigen in een privéwoning bijeen om de Heilige Mis te vieren. Dit stelt grote problemen, want hoewel er nog meer katholieken in de stad zijn, wonen die de religieuze diensten niet bij omdat de mensen een bijeenkomst in een privéwoning al snel verdacht vinden en ze schrik hebben dat het wel eens om een sekte zou kunnen gaan. Indien er een echte kerk of een kapel beschikbaar zou zijn, dan zouden meer gelovigen de Heilige Mis bijwonen.

De autoriteiten hebben hun toestemming gegeven voor de oprichting van een parochie. Nu ontbreken nog de geschikte lokalen. Ondertussen werd een stuk grond met een huis gevonden dat praktisch ideaal is. Een deel van het huis zou kunnen worden omgebouwd tot een kapel en de resterende lokalen zouden voor catechese, groepen kinderen en tal van andere evenementen kunnen worden gebruikt. Bovendien zou een priester er ook kunnen wonen.  Daarnaast is er ook een tuin waar eveneens verscheidene activiteiten zouden kunnen worden georganiseerd.  Verder is het ideaal dat het terrein niet ver van het treinstation gelegen is, zodat de kerk ook voor de katholieken uit de omgeving gemakkelijk bereikbaar is.

Kerk in Nood heeft 30.000 euro beloofd om de gemeenschap te helpen het terrein met het huis te kopen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 351-01-19 Kazachstan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation