Kapel voor jonge zustergemeenschap in Argentinië

FacebookTwitterGoogle+

160205 argentinië_straatwerkDe Kleine Zusters van het Lam zijn een nieuwe instelling, gesticht in Frankrijk in 1983. Hoewel ze slechts 33 jaar bestaan, zijn er reeds 120 zusters actief in 10 verschillende landen. Ze volgen het model van de Franciscanen en Dominicanen en leven deels een contemplatief leven, wat betekent dat een groot deel van hun tijd in het teken staat van adoratie en contemplatie. Daarnaast volgen ze Jezus, die door Galilea wandelde op zoek naar ‘verloren schapen’ en wijden ze zich aan het dienen van hun naasten in het dagelijkse leven.

 

Eenvoudige behuizing

In 1996 openden ze een nieuw huis in Buenos Aires, waar ze de zorg op zich namen voor kinderen en families die op straat beland waren. Ze nemen de armen binnen en bieden een spirituele thuis aan jongeren die aan de nabijgelegen universiteiten studeren. Het klooster bestaat uit een enkel gebouw, waarin twee kamers zijn omgebouwd tot een kapel. De overige kamers worden gebruikt als werkplaats en gastenkamers. Op de binnenplaats staan verschillende kleine en simpele gebouwtjes, namelijk de cellen en gemeenschapsruimtes voor de acht zusters die er wonen.

160205 argentinië_ladderOp dit moment plannen de zusters de bouw van een nieuwe kapel, die eruit ziet als een kapel en die toegankelijk is vanaf de straat. Paus Franciscus zelf verlangde heel erg naar de uitvoering van dit project toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was, en hij beval het aan Kerk in Nood in 2011. Hij drukte zijn hoop uit dat de kapel en de aanwezigheid van de zusters “het christelijke en sacramentele leven van vele jonge studenten die daar langskomen, zou bevorderen”.

 

Galopperende inflatie

Het gebouw zou hiervoor gestript moeten worden aan de voorkant, deels opgebouwd en uitgerust met een waardige gevel. De werken voor dit project zijn nu gestart en Kerk in Nood heeft reeds 60.000 euro geschonken. De rampzalige inflatie in Argentinië heeft de kosten echter enorm doen oplopen. Dus helpen we nu opnieuw, deze keer met 100.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 209-05-19 Argentinië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation