Kameroen : Opleidingshulp voor de seminaristen van een bisdom dat zwaar te lijden heeft onder de terroristische daden van Boko Haram

FacebookTwitter

07/12/2018 Leuven – Nigeria is niet het enige land dat de terreur van Boko Haram moet ondergaan. Ook het noorden van Kameroen, dat aan Nigeria grenst, wordt geconfronteerd met de gewelddaden van deze islamistische terreurorganisatie. Hoewel de frequentie van de gewapende overvallen door Boko Haram dankzij een gezamenlijk militair offensief van een aantal Afrikaanse landen is afgenomen, blijven de zelfmoordaanslagen, de moordpartijen en de ontvoeringen aanhouden. De mensen leven in angst.

Het katholieke bisdom van Maroua-Mokolo krijgt met grote uitdagingen te maken. Niet alleen ligt het in een van de armste streken van het land, maar bovendien moet het ook nog eens een groot aantal Nigeriaanse vluchtelingen en Kameroense intern ontheemden opvangen.

Er is echter ook positief nieuws, want het geloof van de mensen is niet gebroken en ondanks de schrik voor aanslagen stromen de gelovigen naar de kerken. Tegelijk neemt ook het aantal roepingen toe. In het seminarie bereiden 32 seminaristen zich op dit ogenblik voor op de priesterwijding. Daarnaast volgen 18 jongens een opleiding in het “klein seminarie“ en nog vier anderen doen een voorbereidend jaar om in het priesterseminarie binnen te treden. Gezien het geringe aantal katholieken, amper zowat 84.000 gelovigen, is dit opmerkelijk veel. Bisschop Bruno Ateba Edo verheugt zich over die roepingen, maar hij heeft hulp nodig om die jonge mannen een degelijke opleiding te kunnen geven. Hij heeft Kerk in Nood om steun verzocht en wij zouden hem graag met 27.000 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 113-04-79 Kameroen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *