Inwijding van een nieuwe kerk in India

FacebookTwitterGoogle+
151026 india_kerkwijding

Mgr. Alphonse Bilung, S.V.D. © Aid the Church in Need

Het was groot feest, toen in Berhimunda, in het oosten van India, de nieuwgebouwde kerk  St.- Ignatius van Loyola  werd ingewijd. De bisschop zelf was gekomen. Hij werd met traditionele dansen verwelkomt, voordat hij de H. Mis opdroeg. Talrijke priesters, zusters en meer dan 1500 gelovigen namen aan de inwijding van het kerkgebouw deel, dat met de hulp van onze weldoeners, die daarvoor 7.950 euro hadden geschonken, is ontstaan.

Nieuwe parochie

De plaats Berhimunda behoort tot de parochie  van St.-Jozef van Ambapani, die in 1998 werd opgericht. Destijds was er hier niets: geen kerk, geen parochiehuis, geen ruimte voor het parochiewerk en het werk moest bij nul beginnen. De parochie strekt zich uit over een groot gebied, dat sterk onderontwikkeld is, en waarvan de bewoners in meerderheid tot etnische minderheden behoren.

© Aid the Church in Need

© Aid the Church in Need

Er stond in Berhimunda wel een kleine kapel, die in 1915 nog door de eerste missionarissen was opgetrokken.  Dat gebouwtje bestond uit leem en hout en was onder invloed van het weer ondertussen bouwvallig en bovendien was het voor het groeiende aantal gelovigen veel te klein geworden. De mensen hebben geld opgehaald voor een nieuwe kapel, maar de gezinnen in de regio leven in grote armoede en dus konden zij het benodigde bedrag niet bij elkaar krijgen.

Pastoor Bijay Kerketta schrijft ons: „In naam van de inwoners van Berhimunda zou ik mijn grote dankbaarheid willen uitspreken voor uw vriendelijke ondersteuning. U kunt er verzekerd van zijn dat wij voor u bidden. Wij zullen Kerk in Nood en iedereen die ons geholpen heeft, altijd dankbaar zijn!“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 317-01-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation