India – Success Story: Een waterput voor een internaat dat door zusters wordt geleid

FacebookTwitter

16/07/2019 Leuven – De congregatie van de dochters van Maria Presentatie in de Tempel werd in de 19de eeuw in Italië gesticht om kinderen en jonge meisjes te begeleiden. De zusters zijn tegenwoordig actief in Italië, India, Djibouti en Somalië. Ze staan aan het hoofd van scholen, internaten, weeshuizen en lepracentra en nemen ook de zorg voor bejaarden op zich.

In India leiden de zusters in Dhabhagudam, in het bisdom Eluru, bijvoorbeeld een internaat waar 140 tot 150 kinderen uit afgelegen dorpen in het oerwoudgebied wonen en les volgen. Voor die kinderen is het gewoonweg de enige mogelijkheid om naar school te gaan. De mensen in die regio zijn zeer arm, werken meestal als dagloners en leven van de hand in de tand. Er is amper iemand die kan lezen en schrijven, alcoholmisbruik komt op grote schaal voor en zorgt ervoor dat talrijke gezinnen worden verwoest. De kinderen zou een leven onder even precaire omstandigheden te wachten staan indien de zusters hen niet de mogelijkheid zouden bieden om naar school te gaan. De vruchten van hun werk zijn duidelijk zichtbaar: het analfabetisme neemt af, er is minder kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken gaat in dalende lijn. Sommige van de vroegere leerlingen hebben hun studies intussen zelfs voortgezet. In het algemeen worden de mensen er zich steeds meer van bewust dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst.

Er deed zich echter een probleem voor. De zusters beschikten slechts over één enkele waterput die steeds meer problemen opleverde, zodat de watervoorziening van het internaat, van de zusters zelf en van de bewoners uit de directe omgeving niet meer verzekerd was. Vooral oudere mensen uit de buurt zijn aangewezen op het drinkwater dat ze bij de zusters kunnen putten. Onze weldoeners hebben met 7.700 euro geholpen om een nieuwe waterput te boren voor de zusters. Moge God het hen lonen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-05-19 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *