India: Steun voor de opleiding van 28 jonge kloosterzusters

FacebookTwitter

17/10/2018 Leuven – In het noordoosten van India is de katholieke Kerk nog jong : in 2016 vierde ze er haar 120-jarig bestaan. In bepaalde streken zijn de katholieke missionarissen zelfs pas in de 2de helft van de 20ste eeuw aangekomen. Die regio is erg afgelegen en onderontwikkeld, ze kent politieke onrust en conflicten, grote armoede en nog vele andere problemen. Toch is de Kerk er springlevend: ondertussen zijn er bijna 2 miljoen katholieken in het noordoosten van India, en het aantal roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven stijgt.

De Zusters van het Kruis van Chavanod hebben zich 37 jaar geleden in het noordoosten van India gevestigd. Onlangs heeft hun congregatie voor deze regio een nieuwe provincie opgericht, in Guwahati. De congregatie heeft er 18 kloosters met 96 zusters die de eeuwige gelofte hebben afgelegd. Ze verzorgen zieken en kinderen met mentale of lichamelijke beperkingen. Meisjes uit arme gezinnen die niet de middelen hebben om verder te studeren, krijgen er praktische vaardigheden aangeleerd zoals naaien, borduren en decoraties maken, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen. De zusters bieden hulp en advies aan gezinnen en vrouwen en proberen Gods liefde aan de mensen over te brengen. Net omdat de Kerk in die regio nog zo jong is, moet er nog veel werk gebeuren opdat het geloof echt zou wortelen in de zielen van de mensen.

28 jonge zusters zijn nog in opleiding. Net zoals de meeste katholieke gelovigen, komen zij uit arme gezinnen van etnische minderheden. De congregatie heeft hulp nodig om die vrouwen een goede spirituele en beroepsopleiding te bieden. Sommige van die vrouwen moeten ook een universitair diploma halen om de uitdagingen beter te kunnen aangaan. We zouden hen graag 16.800 euro geven.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 317-05-79 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *