India : Opleidingshulp voor 34 jonge kloosterlingen

FacebookTwitter

05/06/2018 Leuven – De Kerk in Noordoost-India is nog jong. In 2016 vierde ze haar 120 jaar aanwezigheid in deze regio, een van de armste en moeilijkste streken van India, die door armoede, onlusten en sociale problemen wordt gekenmerkt. Het gebied is bijzonder afgelegen en onderontwikkeld.

Tegenwoordig belijden twee miljoen mensen op een totale bevolking van 45 miljoen het katholieke geloof. Ooit werd de Blijde Boodschap verkondigd door Europese missionarissen, maar de Kerk in de regio kan zich ondertussen over een toenemend aantal roepingen van lokale priesters verheugen.

Vooral de orde van de karmelieten is bijzonder blij met roepingen. Op dit moment bevinden 34 jonge mannen zich in verscheidene stadia van hun priesteropleiding. Het vervulde iedereen met heel veel vreugde toen verleden jaar de eersten vier karmelieten uit Noordoost-India tot priester werden gewijd. Bovendien werden nog eens vijf jonge mannen tot diaken gewijd en ze bereiden zich al enthousiast op het priesterschap voor.  De karmelieten zijn met hun missie in de regio pas in 2003 begonnen in een huis met een dak van bamboe. Ondertussen bezitten ze verscheidene huizen in de zeven bondsstaten van Noordoost-India en is hun apostolaat bijzonder vruchtbaar.

De orde wil haar jonge leden een zo goed mogelijke opleiding geven. De ouders van de jonge kloosterlingen zijn echter doorgaans heel arm – net als de meerderheid van de bevolking in Noordoost-India. Meestal gaat het om kleine boeren of dagloners die met hun kinderen van de hand in de tand leven. Daarom verwacht de orde van de families geen enkele financiële steun en staat ze helemaal alleen in voor de huisvesting, de voeding, de studies, de reiskosten, de medische zorgen en de kledij van de seminaristen en voor het salaris van het onderwijzend personeel. Aangezien de prijzen echter blijven stijgen, is de orde aangewezen op hulp om de opleiding van de jonge kloosterlingen te kunnen betalen. Wij zouden daarbij met 8.170 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 317-04-79 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *