India : 275 catechisten zijn dankbaar voor de fietsen die hun dienst in talrijke dorpen mogelijk maken

FacebookTwitterGoogle+

In het bisdom Eluru met zijn meer dan 1.150 katholieke dorpen spelen catechisten een belangrijke rol. De priesters kunnen immers niet overal tegelijk zijn en dus bereiden de catechisten de mensen voor op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk, houden ze gebedsoefeningen en woorddiensten, bezoeken ze de gelovigen thuis en bidden ze samen met de gezinnen. Er wordt een steeds grotere invloed van films en televisie op de gezinnen vastgesteld. Daardoor nemen ook de problemen toe en een goede voorbereiding op het huwelijk wordt net als advies en begeleiding van gezinnen alsmaar belangrijker. Ook hier leveren de catechisten een waardevolle bijdrage.

Het bisdom is echter heel arm en ligt in een gebied dat altijd opnieuw door natuurrampen wordt geteisterd. De meeste mensen zijn afhankelijk van de genade van de grootgrondbezitters. De giften van de gelovigen zijn dan ook zeer beperkt. Daarom krijgen de catechisten slechts een kleine vergoeding. Het bisdom wilde de 275 catechisten echter minstens een fiets ter beschikking stellen, zodat ze hun dienst in de dorpen gemakkelijker kunnen uitoefenen. Onze weldoeners hebben 13.750 euro geschonken. De catechisten hebben hun fietsen ondertussen al gekregen. Pater Tatapudi Emmanuel, de econoom van het bisdom, schrijft ons: “Ik wil u van harte bedanken voor uw gulle steun aan het bisdom Eluru. De catechisten zijn zielsgelukkig dat ze fietsen hebben gekregen voor hun pastorale dienst. Onlangs hebben we een tweedaagse ontmoeting georganiseerd voor alle catechisten. Op het einde van de bijeenkomst hebben alle catechisten hun vreugde over de fietsen geuit. Daardoor wordt de kwaliteit van het pastoraal werk verbeterd. Samen met mijn priesters dank ik u voor alle hulp die u spendeert om de Blijde Boodschap aan de mensen te verkondigen. Ik verzeker u dat ik voor u zal bidden. Dat Maria, Jozef en het Kind Jezus u overvloedig mogen zegenen!”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 317-07-29 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation