In dienst van Maria voor de christenen in Zuid-Soedan

FacebookTwitterGoogle+

De Congregatie van de „Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria“ is nog jong: zij werd pas in 1998 in Indië gesticht, maar kent een grote toeloop. Er zijn nu 118 priesters lid en 350 jonge mannen bereiden zich voor op de priesterwijding en de eeuwige geloften. 50 paters zijn werkzaam in Afrika. Zij verrichten hun priesterlijk dienstwerk in Tanzania, Zambia, Malawi, Ethiopië en Zuid-Soedan.

 

Achtergebleven gebieden

Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria aan het werk in Zuid-Soedan

Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria
aan het werk in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan bedienen 24 paters zeven parochies. Daarnaast werken de missionarissen ook in de scholen. Dat is uiterst moeilijk, zegt Pater Albert Amal Raj, want de mensen hebben een kwart eeuw lang alleen maar oorlog gekend, en na een korte opleving van hoop zinkt het land nu weer opnieuw weg in geweld en chaos. „Vele kinderen spelen alleen maar oorlogje. Ze doen alsof ze een wapen hebben, waarmee ze op elkaar schieten. Als we de scholieren vragen wat ze later willen worden, dan antwoorden ze vaak: ‘Wij willen politieman worden, zodat we kunnen schieten en doden‘. Ze kennen niets anders dan geweld. Velen hebben met eigen ogen gezien hoe hun familieleden werden gedood. Een mensenleven heeft hier weinig betekenis.“ De scholieren moeten leren het leven te waarderen, andere mensen te respecteren en verantwoording op zich te nemen voor het eigen leven, de maatschappij en een vreedzame toekomst.

De mensen zijn blij dat de paters naar hen toe komen. De parochies die door de missionarissen worden bediend, liggen vooral in achtergebleven, onderontwikkelde en moeilijk toegankelijke gebieden. In veel dorpen wordt de H. Mis onder de bomen gevierd. Maar steeds weer horen de paters de mensen zeggen: „U bent onze Vader, wij zijn uw kinderen“ en „U bent priester, God heeft u tot ons gezonden!“ De gelovigen hebben hoge verwachtingen van de priesters: zij verwachten troost, hoop, maar ook materiële steun. Velen van hen hebben door de oorlog alles verloren, ontelbaren moesten aanschouwen hoe hun familieleden voor hun ogen werden gedood. Hier heling, verzoening en hoop brengen, is een grote uitdading die alleen met Gods hulp kan worden uitgevoerd.

 

Nieuw parochiehuis

In Barsherki in het bisdom Wau hebben de mensen er jarenlang op gewacht om eindelijk regelmatig zielzorg te kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn er in de pas gestichte parochie drie paters van de ‘Missionarissen van het Onbevlekt hart van Maria’ werkzaam. Zij hebben echter geen parochiehuis, maar wonen in een gehuurd huisje, dat niet eens van elektriciteit en stromend water is voorzien. Bovendien lopen de paters daar gevaar, want zij worden steeds weer overvallen en bedreigd, en het huis is zo onveilig dat onbevoegde personen er op elk moment ongehinderd kunnen binnendringen en de paters kunnen overvallen en beroven. Met 80.000 euro zou Kerk in Nood de bouw van een parochiehuis willen ondersteunen, zodat de paters een veilig thuis hebben.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving:166-00-00

Kerk in Nood wenst u een zalig hoogfeest “Maria Tenhemelopneming”.

Assumpta est Maria (Offertorium) uit de cd Maria in onze webshop

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation