Hulp voor de vorming van 40 jonge karmelieten in Madagaskar

FacebookTwitter

160301 madagaskar2Het verhaal begon met een reeks van gevaarlijke avonturen. Enkele maanden voor de dood van hun grote stichteres, Sint-Teresa van Avila, zetten vijf priesters van de karmelietenorde koers van Lissabon naar wat vandaag Angola is en onder de heerschappij viel van de Portugese koning.

Schipbreuken en piraten
Een storm maakte een bruut einde aan hun onderneming. Het schip zonk en de vijf karmelieten verdronken in de oceaan. Kort daarna volgde een tweede poging maar hun vaartuig werd geënterd door piraten. De broeders werden van boord gezet op de kusten van één van de Kaapverdische eilanden. Eén van hen stierf maar de anderen slaagden erin Sevilla te bereiken. Het zou pas twee jaar later zijn dat drie karmelieten eindelijk succes hadden en voet aan wal zetten in het huidige Angola. Jammer genoeg strandde ook hun missie in 1612.

Het zou nog eens 300 jaar duren vooraleer de orde, gesticht door Sint-Teresa van Avila, zich echt zou kunnen vestigen in zwart Afrika. Aanvankelijk waren het de ongeschoeide karmelietessen die er een klooster oprichtten. In 1921 arriveerde een groep van karmelietessen uit België in Betafo in Madagaskar. De eerste stichting door mannelijke broeders in zwart Afrika gebeurde pas in 1956, in het toenmalige Belgisch-Congo (vandaag de DRC). Vandaag vind je karmelietessen in meer dan 20 landen van zwart Afrika, met meer dan 400 zusters in 36 kloosters en er bestaan tevens 65 mannelijke kloosters van de karmelieten met meer dan 400 broeders. Bovendien tellen ze een groot aantal roepingen, waaraan vorming gegeven wordt.

Veel roepingen
Madagaskar was niet alleen het eerste land waarin een vrouwelijke tak van de karmelieten werd opgericht; het was tevens het derde land waarin een mannelijke tak van de karmelieten een klooster oprichtte. De broeders zijn hier sinds 1969 en ze beschikken over 56 priesters vandaag, waarvan 48 inboorlingen, Malagassiërs. Ook zij tellen talrijke roepingen. Het is hier dat 40 jonge mannen voor het ogenblik gevormd worden. In feite zouden wel nog meer jonge mannen zich willen aansluiten bij de karmelieten maar ze kunnen niet aanvaard worden omdat de orde niet voor hun vorming kan betalen. Daarom zagen ze zich verplicht het aantal te beperken tot 40 nieuwe intredingen.
Vorig jaar, dankzij de gulle steun van onze weldoeners waren wij in staat 9.500 euro’s bij te dragen voor de opleiding van deze 40 jonge broeders. Het is in hun naam dat de pater overste iedereen wenst te danken die een steentje heeft bijgedragen. Moge God u allen zegenen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 134-06-79 Madagaskar

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *