Hulp bij de wederopbouw van de kathedraal van Homs, zeer zwaar beschadigd door de oorlog

FacebookTwitter
Koor van kinderen in de vernietigde Melkitische Grieks-katholieke kathedraal van Homs

Koor van kinderen in de vernietigde
Melkitische Grieks-katholieke
kathedraal van Homs

De Melkitisch-katholieke kathedraal van Homs is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Toch onderging zij tijdens de bloedige Syrische burgeroorlog hetzelfde lot als meer dan 200 andere christelijke kerken die zeer zwaar beschadigd werden, om niet te zeggen dat ze bijna helemaal vernield werden. Van april 2011 tot mei 2014 werd ze als uitvalbasis gebruikt door gewapende rebellen terwijl het aartsbisschoppelijk huis omgevormd werd tot een veldhospitaal. De aartsbisschop verhuisde naar een huurwoning in een kleine stad in de omgeving van Homs.

Op 8 mei 2014, na meer dan 3 jaar afwezigheid, kon hij eindelijk terugkeren naar deze eens belegerde en afgezonderde stad , waar hij de kathedraal en zijn eigen residentie verlaten, geplunderd en beroofd terugvond. De kathedraal werd geraakt door raketvuur en er waren zeven reusachtige gaten in het dak, van 1 tot 7 meter doorsnee, veroorzaakt door raket-aangedreven granaten. De iconen werden of gestolen, of opzettelijk bekrast. De  marmeren zuilen liggen in ruïne en veel andere meubilering werd verbrand.  In de crypte werden de graven van overleden kerkmensen opengebroken en ontheiligd en van één iemand werden de overblijfselen zelfs uit het graf gehaald.

Kort nadat de aartsbisschop en zijn gezelschap de kathedraal verlieten na de inspectie, kregen zij op de terugweg een telefonische oproep. Net 10 minuten na hun bezoek, was er een sterke ontploffing binnen in de kathedraal. Waren zij er een paar minuten langer gebleven, dan waren zij waarschijnlijk allen gedood. De aartsbisschop en zijn gezelschap dankten God dat Hij hen hiervoor beschermd had en keerden terug om de schade te gaan opmeten. De bom was verstopt in de preekstoel en de kathedraal was nu inderdaad bijna volledig verwoest.

Vandaag is er opnieuw hoop in Homs. Op 1 juli 2016, de internationale dag van het kind, was een bijzondere dag. De Syrische kinderen vierden deze dag als een dag van gebed voor vrede. Heel de dag door waren er in verscheidene Syrische steden evenementen en gebedsmomenten; zelfs enkele ‘vrede-processies’, waarin de kinderen afbeeldingen en beelden van het Kind Jezus, als de ‘Kind-koning’ met de aardbol in de linkerhand en de wereld zegenend met de rechterhand,  meedroegen. Voor veel katholieken is het een vertrouwd beeld van het Kindje Jezus van Praag.

In Homs zelf baden 700 kinderen uit verschillende christelijke achtergronden allen samen voor vrede. Het was het eerste publieke evenement van deze aard sinds de bevrijding van de stad. Het evenement werd door de christelijke TV zender ‘Tele Lumière’ in het Frans in heel het Midden-Oosten uitgezonden en werd ook getoond op het belangrijkste Syrische nieuwskanaal. De kinderen wandelden in een lange processie door de stad, brachten beurtelings een bezoek aan al de christelijke kerken om tenslotte in de verwoeste kathedraal aan te komen om er te bidden. De delen van de kathedraalmuren die nog rechtstaan, waren behangen met groter dan levensgrote posters van het Kindje Jezus van Praag. Samen met de kinderen baden de katholieke en orthodoxe bisschoppen tot het Kind Jezus en in een korte homilie beschreef aartsbisschop Jean Abdo Arbach het Kind Jezus als “de bron van vrede voor onze kinderen en ons land”, omdat, zoals hij toevoegde: “Hij zelf ons groet met de woorden, ‘Vrede zij met u’”.  Dan staken de kinderen kaarsen aan voor een afbeelding van het Kind Jezus.

De grote posters van het Jezuskind blijven in de kathedraal. Zo besliste aartsbisschop Arbach, omdat, zoals hij opnieuw zei: “Jezus is de vredesvorst, voorzegd door de profeet Jesaja, en daarom de enige waartoe het volk van Homs  zich keert om te bidden voor vrede voor de stad en het land.

Nu de belegering van Homs eindelijk is opgeheven, willen de mensen de verwoeste kathedraal heropbouwen. Kerk in Nood beloofde reeds te helpen met € 80.000 om de ergste schade te herstellen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 330-08-19  Syrië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *