Hoop op verzoening in het Heilig Land

FacebookTwitter

17/12/2018 Leuven – Net daar waar Jezus geboren werd om vrede op aarde te brengen aan alle mensen van goede wil, in het Heilig Land, wordt de samenleving verscheurd door conflicten tussen joden, christenen en moslims. Het verzoeningsproject van het Centrum voor Joods-Christelijke Relaties in Jeruzalem (JCJCR) wil deze spiraal van haat en geweld doorbreken en de relaties tussen de verschillende religies bevorderen door middel van dialoog en vorming. Zo worden er wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd tussen joodse Israëliërs en christelijke Palestijnen. Kerk in Nood steunt deze activiteiten, alsook opleidingen over de betekenis van de godsdiensten.

Hierdoor wordt de jonge generatie aangemoedigd tot wederzijds respect voor elkaars geloof en daar kan u met een gift bij helpen, zodat Jezus’ vredesboodschap in het Heilig Land mag weerklinken.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 321-00-49 Jerusalem

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *