Het Nieuwe Testament in het Sango

FacebookTwitterGoogle+

20/06/2018 Leuven – De Centraal-Afrikaanse Republiek is al jarenlang in crisis door een eindeloze stroom van gewapende groepen, die verschillende namen hadden, maar steeds dezelfde misdaden pleegden: plundering, brandstichting, ontvoering, verkrachting en moord. Na een bloedige burgeroorlog zijn grote delen van het land nog steeds onder de controle van rebellen.

De enige hulp komt van de Kerk. De Kerk zorgt voor wezen en armen, beheert scholen en ziekenhuizen, en geeft onderdak aan vluchtelingen. Priesters en religieuzen riskeren hun leven om weerloze vrouwen en kinderen te beschermen tegen gewapende moordenaars.

Het land weer bijeen brengen is niet alleen een kwestie van heropbouw van huizen. Eerst en vooral moet het hart en het geweten van de mensen gesterkt en vernieuwd worden. Het land heeft alleen een hoopvolle toekomst als een bladzijde omgeslagen wordt door vergeving en verzoening.

Gelovigen moeten ook de Blijde Boodschap van Christus beter begrijpen. Twee derde van de bevolking mag dan wel christen zijn, maar het geloof in hekserij is nog steeds diep geworteld en bijgeloof is wijdverspreid.

De aartsbisschop van Bangui, kardinaal Nzapalainga, gelooft dat het essentieel is om de Heilige Schrift zelf te kunnen lezen. Maar bijbels in de nationale taal Sango zijn uitverkocht en dienen bijgedrukt te worden. De kardinaal vindt dit één van de dringendste projecten.

Mgr. Bert Vanbuel, een Belgische bisschop die bij Kerk in Nood extra aandacht vraagt voor dit land, beveelt u dit project van harte aan voor ondersteuning.

Kerk in Nood wil helpen door 37 140 euro te schenken om 30 000 exemplaren van het Nieuwe Testament te drukken. Legt u bij voor een aantal exemplaren?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 142-08-89 Centraal-Afrikaanse Republiek

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *