Heilig Land Succesverhaal: Een auto voor een priester

FacebookTwitterGoogle+

Pater Simon Khoury

10/04/2018 Leuven – In Kana, in Galilea,  verrichte Jezus Zijn eerste mirakel, toen Hij op een bruiloft water in wijn veranderde. Het stadje Kana bestaat ook vandaag de dag nog altijd. Het ligt tussen het Meer van Tiberias en Nazareth. Tegenwoordig wonen daar 20.000 moslims en 3.000 christenen.

Pater Simon Khoury heeft veel te doen: naast het opdragen van de Heilige Mis, staat hij in voor huwelijken, doopsels en begrafenissen, bezoekt hij zieken in de ziekenhuizen en gevangenen in de gevangenissen. Hij bereidt kinderen voor op hun eerste communie en jonge aanstaande echtparen op het sacrament van het huwelijk, hij geeft catechese en godsdienstonderricht en staat in voor de spirituele begeleiding van de gelovigen. Vaak komen ook moslims naar hem voor advies, in het bijzonder bij familiale problemen. Ook in scholen zet de priester zich in voor een vreedzaam samenleven van de verschillende geloofsgemeenschappen. Tot op vandaag woont hij nog niet in Kana, omdat de pastorie nog altijd een bouwwerf is. Tegenwoordig woont hij nog altijd in Ibillin, dat ongeveer 30 km vandaar verwijderd is.

Dankzij onze weldoeners, die 8.000 euro hebben geschonken, beschikte pastoor Khoury nu eindelijk over een eigen auto. Totnogtoe was hij op een geleende auto aangewezen, maar voor de vervulling van zijn talrijke taken op diverse plaatsen had hij dringend een eigen auto nodig. Onze weldoeners hebben hem niet in de steek gelaten en daardoor is zijn pastoraal werk nu veel gemakkelijker geworden. Moge God het iedereen lonen die hieraan heeft bijgedragen!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 321-01-29 Heilig Land

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation