Guinee: Hulp voor de bouw van een nieuwe slaapzaal voor het priesterseminarie in Conakry

FacebookTwitterGoogle+

Guinee is een overwegend islamitisch land. Zowat 85 procent van de 11,6 miljoen inwoners noemen zich moslim. Christenen vormen slechts een minderheid van acht procent. De rest van de bevolking volgt traditionele Afrikaanse godsdiensten.

Vooral het regime dat tussen 1958 en 1984 aan de macht was, drukte het West-Afrikaanse land heel sterk zijn stempel op. Toen dictator Ahmed Sékou Touré in 1984 overleed, noemde de Senegalese krant “Le Soleil” dit het einde van de tot dan toe “moorddadigste en langste dictatuur op het continent”. Folteringen en terechtstellingen waren aan de orde van de dag. Duizenden mensen verdwenen spoorloos. De Kerk, die zich daartegen verzette, werd het zwijgen opgelegd. Aartsbisschop Raymond-Maria Tchidimbo van Conakry werd bijna negen jaar lang in de gevangenis opgesloten en herhaaldelijk gefolterd. Zijn opvolger, de huidige curiekardinaal Robert Sarah, stond op de dodenlijst van de dictator, die echter overleed nog voor hij zijn plan ten uitvoer kon brengen.

De katholieke Kerk kon zich tijdens de jaren van de dictatuur nauwelijks verder ontwikkelen. Tegenwoordig is ze slechts in drie bisdommen aanwezig. Gedurende lange tijd moesten de toekomstige priesters in de buurlanden Senegal en Mali gaan studeren. Ondertussen heeft de katholieke Kerk in Kendoumaya in het aartsbisdom Conakry echter een eigen priesterseminarie, dat in het academiejaar 2012-2013 de deuren opende. Het draagt de naam van paus Benedictus XVI en de toekomstige priesters uit de drie bisdommen van het land kunnen er studeren. De ebola-epidemie in 2014 betekende echter een zware tegenslag. In dat jaar kon het academiejaar pas met enkele maanden vertraging beginnen. Toch overwon het seminarie, dat nog in de kinderschoenen staat, ook die uitdaging.

Kerk in Nood heeft het ontstaan van het seminarie sterk ondersteund. Niettemin konden de aanstaande priesters hier tot nu toe alleen filosofie studeren. Voor de theologiestudie moeten ze nog altijd naar Bamako in Mali gaan. Daar moet echter verandering in komen en dus verleent Kerk in Nood ook haar steun aan de uitbreiding van het seminarie. Met 40.000 euro helpen wij bij de bouw van de slaapzaal voor de theologiestudenten. Daarnaast ondersteunen wij ook de opleiding van 69 toekomstige priesters met 30.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 122-02-19 Guinee

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation