Guatemala – Success Story: Opleidingshulp voor 15 seminaristen van de orde van Onze-Lieve-Vrouw van Weldadigheid (mercedariërs)

FacebookTwitterGoogle+

In de achtste eeuw veroverden de Moren het volledige Iberische schiereiland. De strijd van de Spanjaarden tegen de islamitische bezetters duurde zevenhonderd jaar. De Moren namen ook talrijke gevangenen, die ze als slaven verkochten. Behalve het feit dat die mensen hun vrijheid verloren, bestond ook het gevaar dat ze hun christelijk geloof zouden verliezen. Voor hen moest iets worden ondernomen, besloot de jonge Pedro Nolasco uit Barcelona. Reeds als jonge man kocht hij met de erfenis die zijn vader hem had nagelaten 300 gevangenen vrij. In 1218 verscheen dan de Moeder Gods aan hem en ze droeg hem op een orde te stichten die zich voor de gevangenen zou inzetten. Zo ontstond de orde van de mercedariërs, die genoemd was naar “Onze-Lieve-Vrouw van Weldadigheid van de bevrijding der gevangenen” (in het Latijn: “Maria de mercede redemptionis captivorum” en in het Spaans “Nuestra Señora de las Mercedes”).

De leden van de orde kochten ontelbare gevangenen vrij uit de handen van de Moren en gaven niet zelden hun eigen vrijheid en zelfs hun eigen leven als losgeld voor de onfortuinlijke gevangenen. De regel van de orde voorziet naast de drie geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid nog een vierde gelofte:  het vrijkopen van christelijke slaven, zelfs wanneer de eigen vrijheid en het eigen leven daarvoor moeten worden opgeofferd.

De orde is vooral bijzonder sterk vertegenwoordigd in Latijns-Amerika. Ook vandaag nog bekommeren zijn leden zich om gevangenen. Ze zijn actief in de pastorale zorg in gevangenissen, bieden concrete materiële hulp aan achtergebleven gezinsleden van gedetineerden die over geen financiële middelen beschikken en staan mensen die (mogelijks zonder dat hen schuld treft) in conflict gekomen zijn met justitie met raad en daad bij. Ook na het uitzitten van de gevangenisstraf staan ze voormalige gevangenen terzijde. Vele van die ex-gevangenen hebben namelijk geen familie meer en staan na hun vrijlating voor het grote niets. De mercedariërs helpen hen na hun vrijlating om werk te vinden en zich opnieuw in de samenleving te integreren.

De orde kan zich verheugen over nieuwe roepingen. Zo bereiden zich op dit ogenblik in het seminarie van de orde in Guatemala bijvoorbeeld 15 jonge mannen op het priesterschap voor. Kerk in Nood heeft hun opleiding vorig jaar met 4.090 euro ondersteund. De toekomstige priesters bedanken zich uit het diepste van hun hart voor die financiële hulp.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 219-02-79 Guatemala

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation