Gods barmhartigheid onder de mensen brengen in India

FacebookTwitterGoogle+

Mgr. Salvadore Lobo van Baruipur heeft diepe sympathie voor de armen en gehandicapten. Als jonge seminarist ontmoette hij Moeder Teresa en besloot om daar te blijven en vrijwilliger te worden in haar Kaligat-tehuis voor stervenden in Calcutta om de stervenden te wassen en nabij te zijn. Het was een ervaring die hij in zijn ganse leven nooit meer zou vergeten.

In het verarmde bisdom van bisschop Lobo wordt het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, uitgeroepen door Paus Franciscus, zeer plechtig en doorleefd gevierd. Daarom heeft de bisschop ook een kerk toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Om er te geraken moet de bisschop drie uur rijden met de wagen en nog eens uur varen met een boot, want de kerk staat op een eiland in een rivier. Het is niet ongewoon want ook veel andere plaatsen in zijn bisdom zijn moeilijk bereikbaar

INDIA / BARUIPUR 09/00049 Small publications on liturgical, moral and faith formation of the youth of the diocese Only this small file quality available

Het ligt de bisschop nauw aan het hart dat de mensen zich openstellen voor de boodschap van Gods barmhartigheid. Daarom zou hij graag een pastoraal programma uitwerken dat het Jaar van de Barmhartigheid overstijgt en in totaal drie jaar zou duren, opdat de mensen zouden groeien in een geest van liefde, vrede en wederzijdse vergevingsgezindheid. Er zullen verschillende cursussen, werkwinkels, bezinningsdagen gegeven worden voor verschillende doelgroepen.

De aandacht zal gaan naar het jeugdwerk met kinderen. In deze streek telt de Kerk slechts enkele katholieke scholen, waardoor de kinderen niet genoeg religieuze ondersteuning en begeleiding krijgen. Ook de invloed van de moderne media speelt mee. Teveel kinderen hangen in de vrije tijd voor de tv of spelen computerspelletjes en steeds minder van hen gaan naar de kerk. Daarom wil de bisschop het jeugdwerk verder uitbouwen en versterken om het geloof te laten wortelen en te verdiepen.

Er zullen ook speciale programma’s opgezet worden voor vrouwen, want zijn krijgen maar weinig ondersteuning en tellen amper mee in de samenleving waardoor hun zelfbeeld laag is. Katholieken behoren ook vaak tot etnische minderheidsgroepen die in de Indische maatschappij helemaal onderaan bengelen. Het zijn net die mensen, die lijden onder uitzonderlijke nadelen, die de bisschop wil bereiken zodat ze Gods liefde voor hen verstaan.

Kerk in Nood (ACN) steunt het project en beloofde 30.000 euro voor het pastoraal programma van het bisdom Baruipur.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 317-08-49 India

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation