Geloof doorgeven aan de kinderen en jongeren van El Salvador

FacebookTwitterGoogle+

El Salvador lijdt nog onder de gevolgen van de burgeroorlog (1981-1991). De werkloosheid is groot, de kloof tussen arm en rijk enorm en talrijke georganiseerde bendes maken het land ook vandaag nog onveilig. Het gemiddelde inkomen van een gezin bedraagt ongeveer 2 Amerikaanse dollar per dag. Bijna de helft van de bevolking leeft in diepe armoede. Een van de ergste gevolgen hiervan is de opsplitsing van veel gezinnen en de massale uittocht. Meer dan twee miljoen burgers hebben ondertussen El Salvador al verlaten. De nauwe economische banden met de Verenigde Staten dragen extra bij aan deze ontwikkeling.

 

Mgr. Oscar Romero  (c) puigreixach

Mgr. Oscar Romero
(c) puigreixach

Oscar Romero

De Kerk had tijdens de burgeroorlog veel tegenkanting te verduren, vooral door de inzet van aartsbisschop Mgr. Romero voor de armen, een engagement, dat uiteindelijk tot zijn dood heeft geleid. Dit vijandelijke klimaat tegen de Kerk bevorderde de verspreiding van de evangelische gemeenschappen, die al meer dan 40 jaar vanuit de Verenigde Staten steun ontvangen. Ook door de burgeroorlog zelf en door de natuurrampen hebben deze sektes veel toeloop gekregen.

Een bijzondere uitdaging voor de Kerk is het verlies van de fundamentele waarden. Het materialisme en genotzucht nemen toe. Mensen ontlopen hun verantwoordelijkheid en jongeren vertonen een groeiende onverschilligheid voor de grote problemen van de mensheid. Je kunt alleen maar getuigenis afleggen van wat je kent. Daarom is een van de belangrijkste taken van de Kerk de kinderen en jongeren in het geloof te onderrichten; hen te helpen om vreugde te ontdekken in het geloof en door te geven en als christen geloofwaardig te leven.

 

Kinderbijbel en catechismus

Hulpmiddelen voor de catechese zijn de Kinderbijbel of de ‘Kleine Catechismus’ van Kerk in Nood. Mgr. Rodrigo Orlando Cabrera Cuéllar, bisschop van het bisdom Santiago de María, is dankbaar voor deze publicaties, die helpen, „het rozenkransgebed en de catechese binnen het bisdom door te geven“ zo schrijft hij. Deze herder verzoekt om 20.000 catechismussen voor de kinderen en jongeren in 40 geloofsgemeenschappen van zijn bisdom.

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 218-08-89

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation