Filippijnen: Bouw van een ziekenvleugel voor oude en zieke zusters in het karmelietessenklooster van Tambacan

FacebookTwitterGoogle+

De karmelietessen in Tambacan mogen verheugd zijn: hun klooster, dat aan het Onbevlekte Hart van Maria is gewijd, is gezegend met talrijke roepingen. Van de 33 kloosterzusters die er op dit ogenblik wonen, zijn 21 jonge zusters nog in opleiding. Daarnaast zijn nog drie jonge vrouwen aan het wachten tot ze in het klooster kunnen intreden. Wat enerzijds een groot geschenk en een genade is, is tegelijk echter ook een uitdaging. Langzaam wordt de plaats in het klooster immers te krap. De zusters staan voor een dilemma: de regel van de orde schrijft voor dat elke karmelietes haar eigen cel heeft. Op een andere plaats een nieuw klooster oprichten met een deel van de zusters, zou echter niet alleen te duur zijn, maar gezien de vele zusters die nog in opleiding zijn ook niet haalbaar. Ook roepingen weigeren is geen bevredigende oplossing.

Aangezien enkele van de oudere kloosterzusters ondertussen ziek en zwak zijn en moeite hebben om trappen te bestijgen, hebben de zusters een oplossing bedacht die de twee problemen in één klap oplost. Ze zouden namelijk ruimten willen bijbouwen waarin de oude en zieke zusters kunnen worden ondergebracht. Ze zouden dan geen trappen meer moeten bestijgen en gemakkelijker kunnen worden verzorgd en bovendien zouden er op die manier ook cellen vrijkomen voor de jonge zusters. Daarmee wordt iedereen dus geholpen.

Aangezien de zusters echter een teruggetrokken en beschouwelijk leven in armoede leiden, hebben ze ons om hulp verzocht. We helpen hen met 20.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 329-06-19 Filippijnen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation