Ethiopië: Steun aan de jeugdpastoraal van het bisdom Addis-Abeba

FacebookTwitter

06/02/2019 Leuven – De jeugdpastoraal is van prioritair belang in het bisdom Addis-Abeba, want de jongeren krijgen in Ethiopië veel te verduren. Vele jonge mensen lijden onder de armoede en de werkloosheid en dromen ervan om het platteland te verlaten om naar de hoofdstad en zelfs naar Europa te vertrekken. De meesten beseffen echter niet dat ze daardoor de grond onder hun voeten kunnen verliezen. Bovendien bereiken de invloeden van de moderne wereld met vaak valse waarden tegenwoordig door middel van de media de meest afgelegen dorpen. Daardoor verandert de visie op het leven en op het gezin.

De katholieke Kerk heeft bijgevolg besloten om jongerenprogramma’s in te richten in de 15 parochies van het aartsbisdom. De bedoeling is om jonge mensen tot groepsverantwoordelijken op te leiden zodat ze met andere lokale jongeren kunnen werken.  Aangezien de parochies in ver uitgestrekte gebieden liggen, is het belangrijk dat er zo vaak mogelijk activiteiten georganiseerd worden. Vooral in onderontwikkelde en ver van de hoofdstad gelegen regio’s zijn er nauwelijks mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen. De ervaring in andere landen toont ook aan dat jongeren die erg betrokken zijn bij het kerkelijke leven eerder bereid zijn dan anderen om hun vaderland niet te verlaten, maar  om te werken aan een betere toekomst in eigen land.

Een van de belangrijke aspecten voor het bijbrengen van verantwoordelijkheidszin is de voorbereiding op het huwelijk en seksuele voorlichting. Er worden trouwens ook bijbellessen georganiseerd, muzikale evenementen en religieuze zangateliers. Bovendien is er ruimte voor ontmoeting en om samen plezier te beleven bij sport- en spelactiviteiten. Het programma biedt tevens een retraite van drie dagen per jaar waarbij de deelnemers zich kunnen toeleggen op hun relatie tot God. Ook jongeren die nog niet in parochies actief zijn, worden expliciet uitgenodigd.

Kerk in Nood wil deze belangrijke initiatieven steunen met 10.000 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 118-08-49 Ethiopië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *