Ethiopië: een boek over de Heilige Maagd Maria

FacebookTwitterGoogle+

Onze-Lieve-Vrouw wordt in Ethiopië bijzonder vereerd, zowel door orthodoxe als katholieke christenen. Er zijn 33 mariale feesten in het Ethiopische kerkelijk jaar! De Ethiopische kapucijn Antonios Alberto heeft een boek geschreven over de devotie tot de Heilige Maagd Maria, waarin hij het belang benadrukt van de Moeder Gods voor de Kerk. In zijn boek beschrijft hij de geschiedenis van de Mariadevotie, legt hij de mariale dogma’s van de katholieke Kerk uit en geeft hij gedetailleerd de geschiedenis weer van de belangrijkste Maria bedevaartsoorden in de wereld. Het boek telt 200 pagina’s en is geschreven in twee talen: Amharic, de officiële taal in Ethiopië, en Engels.

Zo’n boek was tot nu toe niet verkrijgbaar in Ethiopië. Kerk in Nood ondersteunt de publicatie en de druk van dit boek met een bijdrage van 6500 euro. Het boek is niet verkrijgbaar in België, maar u kan steunen met een gift.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 118-00-89 Ethiopië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation