Egypte : Een bibliotheek voor het Bijbelonderwijs aan kinderen en jongeren

FacebookTwitter

06/08/2018 Leuven – Sheraton-Heliopolis is een voorstad van Caïro die enkele tientallen jaren geleden nog niet eens bestond. Deze voorstad in de buurt van de luchthaven dankt zijn naam aan het feit dat zich hier vroeger enkel en alleen maar het Sheratonhotel bevond. Tegenwoordig telt de stadswijk 400.000 inwoners.

De Katholieke Kerk heeft hier een pastoraal centrum met de naam “Diakonia Development Center” opgezet dat instaat voor de diverse pastorale en sociale noden van de parochie. Hier komen ook de kinderen van de groep van de “Goede Samaritanen“ bijeen.

Het is de bedoeling om in het centrum voor de 150 kinderen en jongeren ook een bibliotheek in te richten waardoor ze vooral de Heilige Schrift beter kunnen leren kennen. Zeker voor een groep die een minderheid vormt, is het belangrijk dat de christenen de Bijbel goed kennen, aangezien hen vaak vragen worden gesteld waarop ze een overtuigend antwoord moeten kunnen geven. Af en toe zijn die vragen ook provocerend of manipulerend en dus is het van groot belang dat de christelijke kinderen hun kennis van de Heilige Schrift al op heel jonge leeftijd uitbreiden en verdiepen. Het is vooral ook absoluut noodzakelijk dat ze de Bijbelpassages begrijpen die door niet-christenen als verwijt tegen het christelijk geloof kunnen worden misbruikt.

Tegelijk moeten de kinderen echter ook voor hun eigen persoonlijk leven begrijpen hoe God hen stuurt en hoe Zijn Voorzienigheid werkt. Ze moeten Jezus Christus beter leren kennen en in het diepst van hun hart aan Zijn Liefde geloven. De heilige Hiëronymus zei: “De Schrift niet kennen, is Christus niet kennen“.

Kerk in Nood heeft 3.500 euro beloofd voor de uitrusting van de bibliotheek.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 143-01-49 Egypte

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *