Een pastoraal centrum in de Bekavallei (Libanon)

FacebookTwitterGoogle+

 

Overal in Libanon kom je het beeld van de heilige Charbel tegen. Talrijke wonderen en gebedsverhoringen worden aan zijn tussenkomst toegeschreven, en de mensen vertrouwen op de hulp van hun heilige Libanees. De heilige, die op 24 december 1898 in de leeftijd van 70 jaar stierf, wordt gezien als een volmaakte monnik die zijn leven in strenge afzondering, boete en meditatie doorbracht. Al tijdens zijn leven genas hij zieken, en er wordt verteld dat hij zelfs twee doden tot leven zou hebben gewekt.

Parochiemedewerkers met op de achtergrond een foto van de heilige.

Parochiemedewerkers met op de achtergrond
een foto van de heilige Charbel.

 

Landbouwstreek

De parochie van Deir El Ahmar, in de Bekavallei is toegewijd aan deze zeer vereerde Libanese heilige. Het in merendeel christelijke dorp, dat wordt omgeven door overwegend moslimdorpen, heeft ongeveer 10.000 inwoners. De mensen leven hier eenvoudig. De meeste van hen zijn boeren. Ook de ouders van de heilige Charbel waren arme boeren. De vader stierf jong, zodat de Charbel al jong als geitenhoeder moest werken, voordat hij op 23 jarige leeftijd in het klooster trad.

De jeugd van Deir El Ahmar heeft bijna geen vooruitzichten. De werkloosheid is hoog, en steeds meer jongeren raken aan de drugs. Bijna de helft van de scholieren verlaat vroegtijdig de school, omdat ze geen toekomst voor zich zien.

 

Voor iedereen

De parochie van St.-Charbel heeft daarom dringend om hulp verzocht om een pastoraal centrum te kunnen bouwen, waar men zich over de jongeren kan ontfermen en waar zij zich zinvol bezig kunnen houden. Huiswerkhulp, verschillende soorten handenarbeid, catechese en nog veel meer zal hier worden aangeboden. Maar niet alleen de jeugd zal er van profiteren, er zullen ook activiteiten worden aangeboden voor andere leeftijdsgroepen. Ook voor kinderen, jonggehuwden en voor oudere mensen. Kerk in Nood heeft met een bijdrage van 25.000 euro geholpen.

Een pastoraal centrum voor jong en oud.

Een pastoraal centrum voor
jong en oud.

 

Pastoor Hanna Rahmé schrijft: „In naam van alle gelovigen van onze parochie dank ik u en groet u. Wij bidden voor alle weldoeners die ons in deze regio helpen om ondanks de moeilijke politieke situatie en de onzekerheid getuigenis te blijven afleggen van Christus.“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 326-01-19 Libanon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation